Hela Vara kommun ska leva!

Hela Vara kommun ska leva, svar till Maritha Jacobson (L)


Bästa Maritha Jacobson (L)! Jag tror att det råder ett litet missförstånd om vad förslaget från Vänsterpartiet i Vara handlar om. Det handlar om att folk som vill hyra ut sin fastighet och att folk som vill hyra en bostad på landet ska kunna få hjälp med det, att tillgången och efterfrågan kan mötas. Många kommuner värnar om möjligheterna att hitta ett lantligt boende åt nyinflyttade och de som vill flytta ut på landet. Vi vill som du värna om valfriheten att få möjligheten att välja vart man vill bo även om man inte har råd eller möjlighet att köpa sitt boende. Därför menar vi att Vara kommun kan vara till hjälp och stöd med detta också. Ett nätverk av fastighetsägare eller en kontaktperson inom Samhällbyggnadsförvaltningen är ingen extra tjänst som kostar mycket pengar. Det handlar inte heller om någon reklamkampanj utan råd och stöd till fastighetsägare som har ett boende att hyra ut. Vi vill inte ta din bostad ifrån dig och vi vill inte att du ska få krav på dig att hyra ut din bostad! Att fler som vill kan få bo på landsbygden måste dock vara bra för att hela Vara kommun ska leva!

Egon Frid (V)

Vara

Årsmöte med Vänsterpartiet Vara-Essunga-Grästorp

Ingen fotobeskrivning tillgänglig.

Partiföreningen Vänsterpartiet Vara-Essunga-Grästorp valde för första gången en styrelse med representation från de ingående 3 kommunerna på sitt Corona-säkra årsmöte på Almesåsen i Ryda 29 april!
Årsmötesförhandlingarna varvades med grillad korv från grillarna som sköttes elegant av grillmästarna Claes Eriksson och Åsa Heij Bengtegård.
Ordförande Egon Frid hälsade välkomna och redogjorde för verksamheten för 2020. Ett år som varit annorlunda för alla föreningen och så också för vänstern. Under året har nya medlemmar tillkommit och medlemsantalet ligger på ca 50 medlemmar i partiföreningen.
Vänstern har varit aktiva i kommunfullmäktige och synts i debatten lokalt bland annat i frågor angående avgifter inom socialpsykiatrin och räddningstjänsten i Västra Skaraborg och motståndet mot utförsäljningen av allmännyttan i Kvänum.
Bland frågorna som vi drivit i kommunfullmäktige i Vara så kan nämnas en motion om pensionärsrabatt för 65+ inom VG-kommunerna, bostäder på landet i Vara samt interpellationer om utförsäljningarna av allmännyttan i Kvänum och de höjda egenavgifterna inom färdtjänsten. Utöver detta så har vi i Vänsterpartiet haft egna yrkanden och budgetförslag i kommunfullmäktige där vi motsatt oss effektiviseringskraven samt lagt förslag om utökad ram och mer resurser till Bildningsnämnden och Socialnämnden i Vara. 
Nämnas bör väl när vår redovisning av partistödet i Essunga kommun kom på villovägar som ledde till att vi först blev utan vårt partistöd. När vi sedan kunde bevisa att vi gjort den redovisning som krävs och lämnat in den i tid så beslutade Essunga kommun att tro på oss och ge oss det kommunala partistödet även 2020.
2020 blev ett annorlunda år på grund av Covid 19 och pandemin men vi hoppas att 2021 till slut leder oss till ett mer normalt samhälle att bedriva föreningsverksamhet i! Ett år som innebär förberedelser för valet 2022 då målet är att nå representation även i kommunfullmäktige i Grästorp!
Claes Erikson svingade inte bara grillgaffeln utan också årsmötesklubban och till styrelse för 2021 valdes: Egon Frid Vara, ordförande, Olof Berggren Essunga, vice ordförande, Rigmor Andersson Vara, kassör, Åsa Heij Bengtegård Vara, Britt-Marie Meng Grästorp, Solbritt Wallin Vara och Claes Eriksson Vara, ledamöter samt Jakob Johansson Essunga och Annelie Andersson Vara, ersättare i styrelsen.

Egon Frid

Nya Jordgubbens dag i Vara 1 juli 2017!

Vänsterpartiet på Jordgubbens dag i Vara ett annat regnigt år! I år blir det sol!

Vänsterpartiet i Vara-Essunga-Grästorp kommer att delta på Nya Jordgubbens dag den 1 juli med vårt jordgubbsröda tält och vi har en plats utanför biblioteket i Vara.
Vi behöver hjälp med att baka bullar, sockerkakor och kakor till vårt lotteri utan vinstintresse, det lotteri som alla med slutsiffra V vinner på och lotterna är gratis.
Vi samlas vid 08.00 och gör iordning och så är ni välkomna och lämna era bakalster innan 09.00. Ni som kan vara med under dagen får gärna höra av Er så vi kan göra ett litet schema över när var och en vill och kan vara med i vårt tält.
Ni som inte kan vara med då får gärna bara komma och säga hej och ta en lott, eller baka något hemma och lämna det till mig eller Christina innan den 1 juli. Jag har 070 636 58 41 och nås också på egon.frid@telia.com och vi bor på Barnegatan 13 i Vara.

Vi har gjort detta några år nu och det blir alltid bra så kom med och hjälp till att göra det bra i år också! Vänsterpartiet på Nya Jordgubbens dag alltså den 1 juli!

Med jordgubbshälsningar!

Egon Frid
Ordförande i Vänsterpartiet Vara-Essunga-Grästorp