Trafiksäkerheten för gångare och cyklister framför allt!

Yttrande från Vänsterpartiet i Vara angående remiss avseende sänkt tillåten hastighet i Vara tätort:

Vänsterpartiet i Vara är positiva till att hastigheterna generellt kan sänkas på gatorna i Vara tätort. Många av gatorna har högerregel som gällande vägvisare vilket motiverar en sänkt hastighet för att undvika olyckor. Dessutom finns det korsningar där högerregeln inte gäller av hävd och då är det än mer befogat att sänka hastigheten och arbeta bort hävdsregler och göra högerregeln till gällande praxis där korsningen inte har lämna företräde markerat.
Det kan vara ett stort mål att uppnå 30 km/h på våra lokala gator i tätorten och om det blir gällande hastighet också svårt att efterleva och kontrollera men kan ändå ge en sänkt hastighet och ökad trafiksäkerhet främst för gångare och cyklister.
Vi tror att det behövs 40 km/h på genomfartsgatorna som Storgatan, Kungsgatan (fram till Smedjegatan) och Torggatan. Här vill vi framföra att hela Torggatan kan få ha 40 km/h om man i stället utför trafiksäkerhetsåtgärder vid övergångsställena på Torggatan vid Drottninggatan, Teatergatan och Hotellgatan. Denna lösning förordar vi före att försöka uppnå 30 km/h på Torggatan mellan Rönngatan och Lilla Torget/Storgatan.
I övrigt tillstyrker Vänsterpartiet i Vara förslaget avseende sänkt tillåten hastighet i Vara tätort med stöd för att de mest oskyddade trafikanterna som gångare och cyklister, som främst är barn, skyddas före bilisterna rätt att köra i de hastigheter som gäller nu.

För Vänsterpartiet i Vara 

Egon Frid
Gruppledare (V)
070 636 58 41
egon.frid@vara.seDiv vinter 0910 044