Frysta biljettpriser för ett fortsatt ökat resande med Västtrafik i hela regionen.


Kollektivtrafiken har flera viktiga syften för oss i Västra Götaland. För en radikal minskad klimatpåverkan, för att hela landet och länet ska leva, för att främja möjligheten till att åka kollektivt till arbete och studier och för ökad jämlikhet och jämställdhet.
Fler måste ställa sina bilar och istället ta tåget eller bussen. Fler måste få reella möjligheten att ställa sina bilar och istället ta tåget eller bussen. Att nå dit kräver långsiktiga politiska beslut och vi tror att låga biljettpriserna är viktiga för att uppnå denna utveckling!
Alla partier har ställt upp på målet att nå en dubbling av kollektivtrafikresandet mellan 2006 och 2025, dock visar inte alla partier det med sin budget och politik. Biljettpriserna har ibland höjts för mycket så att resandet har minskat. Människor är priskänsliga, och när tåget och bussen blir dyrare leder det till att vissa inte har råd att åka och väljer bilen igen eller tvingas att avstå att resa. Redan 2015 pekade vi på att de alltför höga höjningarna av biljettpriserna med 5 procent borde halveras till mer rimliga 2,5 procent för 2016. Det tog ett år innan allianspartierna och Miljöpartiet drog samma slutsats som vi. 2017 kopierade de vårt förslag och lade höjningen i nivå med människors löneökningar. Av bara farten lånade de vårt förslag om att sänka priset på Regionen Runt 30 dagar. De sänkte inte lika mycket som vi ville, men vi säger ändå: Klokt tänkt! Nu ser vi resultatet av detta genom bra resandeutveckling inom Västtrafik och kollektivtrafiken i stort.
Nu tar vi nästa steg och hoppas att den blågröna politiska ledningen återigen är kloka nog att kopiera vår politik. I vår budget för 2018 föreslår vi att vi slutar höja biljettpriserna för kollektivtrafiken och 2017 års priser får gälla. Vi vill sänka priset på Regionen Runt 30 dagar ytterligare till 1 400 kronor i månaden, från dagens 1 695 kronor, och återinföra ungdomsrabatten för 20-25-åringar. Biljettsystemet är inne i en förändrings- och förenklingsprocess. Resandet har börjat öka igen. Det är klokt att inte äventyra detta genom att åter höja priset och skrämma bort resenärerna. Nu måste vi behålla de resenärer Västtrafik har och locka nya att ta tåget och bussen.
Att frysa biljettpriserna är ett förslag utan risker. Resenärerna kommer att tycka om det. Om det blir en succé och resenärerna strömmar till kommer biljettintäkterna att öka. Om intäkterna minskar får vi söka andra strategier, men ändå ha klimatmålet i sikte.
Att göra det billigt att resa kollektivt är en fortsatt viktig markering för miljön, för en hållbar omställning och att vi i regionen tar vår del av ansvaret.