Årsmöte med Vänsterpartiet i Vara-Essunga


Vänsterpartiet i Vara-Essunga höll sitt årsmöte den 23 mars på Park i Vara. Vänsterpartiet Skaraborgs nyvalda distriktsordförande Jessica Thunander gästade årsmötet och presenterade sig själv och frågor som hon vill driva och som är angelägna att föra fram från Vänsterpartiet. Den främsta frågan att driva och driva vidare är en välfärd utan privata vinstintressen och mer pengar till välfärden i våra kommuner och landsting/regioner. En god välfärd och vård efter behov är grunden i ett solidariskt, rättvist och jämställt samhälle framförde Jessica Thunander. Vänsterpartiet i Vara är en del av den politiska majoriteten i Vara och har under 2016 aktivt drivit frågan om mer resurser till välfärden i Vara som mer pengar till socialnämnden och till skolans verksamheter. detta resulterade bland annat i den nödvändiga skattehöjningen på 50 öre 2017 som till största del tillfaller socialnämnden. Under årsmötesförhandlingar kunde konstateras att medlemsantalet fortsätter öka även hos oss som i Vänsterpartiet nationellt och att Vänsterpartiet i Vara-Essunga även vill bli en partiförening för medlemmar i Grästorp. Vi kommer Vänsterpartiet därför arbeta för ett namnbyte av partiföreningen till Vänsterpartiet Vara-Essunga-Grästorp. Till ny styrelse för partiföreningen valdes: Egon Frid ordförande, Claes Eriksson vice ordförande, Rigmor Andersson kassör, Åsa Heij Bengtegård sekreterare, Christina Hagberg, Jacob Johansson och Solbritt Wallin ledamöter och Daniel Westin, Asima Velic och Roger Strömberg ersättare i styrelsen. Ulla Bengtegård lämnade styrelsen efter lång tid som ordförande och ledamot. Mötet avslutades med en god smörgåstårta och diskussion om årets politiska arbete för Vänsterpartiet i Vara-Essunga-Grästorp

Egon Frid (V)

Ordförande i Vänsterpartiet i Vara-Essunga-Grästorp