Jag är Vänsterpartist och nykterist! Har varit kommunpolitiker i Skövde för Vänsterpartiet sedan 1983. Mellan 1999 och 2006 var jag hälso- och sjukvårdspolitiker i Västra Götalandsregionen. Från 2006 till 2010 var jag riksdagsledamot för Vänsterpartiet och Skaraborg. Från 2014 till 2018 var jag ledamot i regionfullmäktige och ledamot i Kollektivtrafiknämnden. Nu är jag kommunpolitiker i Vara sedan valet 2014. Civilt så är jag socionom, född 1957, har två vuxna barn och fyra barnbarn, är gift med Christina Hagberg och bor i Vara. Har jobbat tio år som socionom och enhetschef inom socialtjänsten. Innan jobbade jag inom Konsum. Mina intressen är föreningsliv, friluftsliv och MC. Jag är bland annat aktiv inom nykterhetsrörelsen IOGT-NTO på Park Bio i Vara. Jag skriver på bloggen/hemsidan som vänsterpartist och privatperson. Åsikterna är mina egna och inte nödvändigtvis partiets.

Jag är Vänsterpartist och nykterist! Har varit kommunpolitiker i Skövde för Vänsterpartiet sedan 1983. Mellan 1999 och 2006 var jag hälso- och sjukvårdspolitiker i Västra Götalandsregionen. Från 2006 till 2010 var jag riksdagsledamot för Vänsterpartiet och Skaraborg. Från 2014 till 2018 var jag ledamot i regionfullmäktige och ledamot i Kollektivtrafiknämnden. Nu är jag kommunpolitiker i Vara sedan valet 2014. Civilt så är jag socionom, född 1957, har två vuxna barn och fyra barnbarn, är gift med Christina Hagberg och bor i Vara. Har jobbat tio år som socionom och enhetschef inom socialtjänsten. Innan jobbade jag inom Konsum. Mina intressen är föreningsliv, friluftsliv och MC. Jag är bland annat aktiv inom nykterhetsrörelsen IOGT-NTO på Park Bio i Vara. Jag skriver på bloggen/hemsidan som vänsterpartist och privatperson. Åsikterna är mina egna och inte nödvändigtvis partiets.

Etiska regler för politiker!?

Etiska regler för politiker, kommunfullmäktige i Höganäs 1993.

För en vecka sedan hade vi budgetdebatt i regionfullmäktige i Västra Götaland.
Häromdagen dök dessa etiska regler för politiker, från kommunfullmäktige i Höganäs 1993, upp genom en bekant på Facebook och jag bad om och fick bilden.
För mig passar den till 100 % in på Lars Hansson (SD) i Göteborg och hur han betedde sig i debatten i regionfullmäktige den 13 juni, samt p. 3 som handlar om honom och SD i Göteborg.
Vi är många som seriöst vill debattera och ställa ansvariga politiker till svars om kollektivtrafiken och de vill seriöst debattera vårt (V:s) budgetförslag. Men att debattera så oseriöst som Lars Hansson (SD) gjorde på regionfullmäktige under kollektivtrafikavsnittet gör att man bara tar sig förtvivlat för pannan. Kritiska frågor till Lars Holmin eller Ulrika Frick blev för dagen helt oväsentliga med tanke på hur Lars Hansson (SD) angrep, medvetet med kränkande personangrepp, en ledamot hos MP och raljerade utan minsta ansatts till att själv seriöst försökt sätta sig in i SD:s egen budget. Kräva svara av V, vilket han fick, utan själv svara seriöst på frågor till honom gör en debatt meningslös.
(Att hävda att över 1 miljard kan tjänas in på kontroller när han fick faktasvaret att 30 miljoner i kontroller ger 10 miljoner i intäkter är bara ett exempel på bristande seriositet.)
SD måste ta ansvar för att sina ledamöter kan sin eget budgetförslag och att deras ledamöter agerar på ett seriöst sätt och utan personangrepp!

Nya Jordgubbens dag i Vara 1 juli 2017!

Vänsterpartiet på Jordgubbens dag i Vara ett annat regnigt år! I år blir det sol!

Vänsterpartiet i Vara-Essunga-Grästorp kommer att delta på Nya Jordgubbens dag den 1 juli med vårt jordgubbsröda tält och vi har en plats utanför biblioteket i Vara.
Vi behöver hjälp med att baka bullar, sockerkakor och kakor till vårt lotteri utan vinstintresse, det lotteri som alla med slutsiffra V vinner på och lotterna är gratis.
Vi samlas vid 08.00 och gör iordning och så är ni välkomna och lämna era bakalster innan 09.00. Ni som kan vara med under dagen får gärna höra av Er så vi kan göra ett litet schema över när var och en vill och kan vara med i vårt tält.
Ni som inte kan vara med då får gärna bara komma och säga hej och ta en lott, eller baka något hemma och lämna det till mig eller Christina innan den 1 juli. Jag har 070 636 58 41 och nås också på egon.frid@telia.com och vi bor på Barnegatan 13 i Vara.

Vi har gjort detta några år nu och det blir alltid bra så kom med och hjälp till att göra det bra i år också! Vänsterpartiet på Nya Jordgubbens dag alltså den 1 juli!

Med jordgubbshälsningar!

Egon Frid
Ordförande i Vänsterpartiet Vara-Essunga-Grästorp

Frysta biljettpriser för ett fortsatt ökat resande med Västtrafik i hela regionen.


Kollektivtrafiken har flera viktiga syften för oss i Västra Götaland. För en radikal minskad klimatpåverkan, för att hela landet och länet ska leva, för att främja möjligheten till att åka kollektivt till arbete och studier och för ökad jämlikhet och jämställdhet.
Fler måste ställa sina bilar och istället ta tåget eller bussen. Fler måste få reella möjligheten att ställa sina bilar och istället ta tåget eller bussen. Att nå dit kräver långsiktiga politiska beslut och vi tror att låga biljettpriserna är viktiga för att uppnå denna utveckling!
Alla partier har ställt upp på målet att nå en dubbling av kollektivtrafikresandet mellan 2006 och 2025, dock visar inte alla partier det med sin budget och politik. Biljettpriserna har ibland höjts för mycket så att resandet har minskat. Människor är priskänsliga, och när tåget och bussen blir dyrare leder det till att vissa inte har råd att åka och väljer bilen igen eller tvingas att avstå att resa. Redan 2015 pekade vi på att de alltför höga höjningarna av biljettpriserna med 5 procent borde halveras till mer rimliga 2,5 procent för 2016. Det tog ett år innan allianspartierna och Miljöpartiet drog samma slutsats som vi. 2017 kopierade de vårt förslag och lade höjningen i nivå med människors löneökningar. Av bara farten lånade de vårt förslag om att sänka priset på Regionen Runt 30 dagar. De sänkte inte lika mycket som vi ville, men vi säger ändå: Klokt tänkt! Nu ser vi resultatet av detta genom bra resandeutveckling inom Västtrafik och kollektivtrafiken i stort.
Nu tar vi nästa steg och hoppas att den blågröna politiska ledningen återigen är kloka nog att kopiera vår politik. I vår budget för 2018 föreslår vi att vi slutar höja biljettpriserna för kollektivtrafiken och 2017 års priser får gälla. Vi vill sänka priset på Regionen Runt 30 dagar ytterligare till 1 400 kronor i månaden, från dagens 1 695 kronor, och återinföra ungdomsrabatten för 20-25-åringar. Biljettsystemet är inne i en förändrings- och förenklingsprocess. Resandet har börjat öka igen. Det är klokt att inte äventyra detta genom att åter höja priset och skrämma bort resenärerna. Nu måste vi behålla de resenärer Västtrafik har och locka nya att ta tåget och bussen.
Att frysa biljettpriserna är ett förslag utan risker. Resenärerna kommer att tycka om det. Om det blir en succé och resenärerna strömmar till kommer biljettintäkterna att öka. Om intäkterna minskar får vi söka andra strategier, men ändå ha klimatmålet i sikte.
Att göra det billigt att resa kollektivt är en fortsatt viktig markering för miljön, för en hållbar omställning och att vi i regionen tar vår del av ansvaret.

En bra infrastruktur är förutsättningar för att hela länet ska leva!

Älvfrida på linje 286 över älven i Göteborg. En linje som dessutom är fria resor på!

Vid en omställning till ett samhälle oberoende av fossila bränslen kommer järnvägen att få en allt större betydelse, såväl för godstrafik som för persontrafik. Inte minst på landsbygden, där sträckorna är längre och den mesta trafiken sker med bil och lastbil, är det viktigt att det offentliga tar ansvar för att ge attraktiva och hållbara alternativ till vägnätet.
Därför värnar Vänsterpartiet de regionala järnvägssträckorna, satsningar på nuvarande och nya stambanor och menar att dessa behöver byggas ut och förbättras. Inom infrastrukturen handlar det också för Vänsterpartiet och prioritera järnväg och spårburen trafik före väg och biltrafiken i de stora stråken. Naturligtvis måste vi ha ett bra vägnät i regionen men vi ser även här att vägnätet prioriteras mot de stora vägarna.
Ett modernt problem är vem som ska ta ansvar för vad när det gäller infrastrukturen. Vi vill se ett ökat statligt stöd till infrastrukturen. Regionen ska agera både som påtryckare och samarbetspartner genom de nationella och regionala planerna för infrastrukturen i landet och regionen. Vi säger de regionala järnvägsbanorna vilket inte innebär att det är regionens ansvar att sköta banorna. Men vad gör vi inte när Trafikverket har en annan prioritering av statens järnvägar än vi i regionen? Tyvärr blev det inte bättre när Sverigeförhandlingen tog Trafikverkets resurser i anspråk och när vi inte har en statlig investeringsbudget för infrastrukturen. Regional medfinansiering slår mot andra viktiga satsningar som vi bör klara av som bättre stöd till resecentrum, tillgänglighet på stationer och hållplatser och en bättre resandemiljö inom tåg- och bussresandet.
I Västra Götaland finns också många vattenvägar som historiskt har använts för transport av gods och människor och även i dag finns i regionen flera hamnar som används för transport av gods. Genom att utveckla trafiken på vattenvägar samt genom en förbättrad infrastruktur till och från dessa hamnar skulle vi kunna minska den tunga godstrafiken på våra vägar och bidra till en hållbar och livskraftig region. Här kommer vi vara beroende av ett positivt besked från regeringen och Trafikverket och pengar för att byta ut slussarna i Trollhättan på Göta älv.

Inlägg på RF 20170613, regional utveckling infrastruktur

Vara kommun måste ha fokus på välfärden och varabornas bästa!

Året började tufft för oss i Vänsterpartiet i Vara genom ett effektiviseringskrav på 1 % som en del av förutsättningarna för budgetarbetet inför 2018. Vad gör man i det läget som representant för Vänsterpartiet?
Ställer sig bredvid och tjoar i ett hörn, eller i talarstolen eller påverkar vidare för att vi ska få en fortsatt god välfärd i Vara kommun?
När jag skulle flytta till Vara fick jag ett medskick av en centerpartist i förskingringen: Åk hem och se till att de sociala- och psykosociala verksamheterna förbättras och ser till människornas behov!
Vi i Vänsterpartiet har därför valt att så lång det är och varit möjligt att vara med och påverka för att stärka välfärden i Vara och välfärdens verksamheter, såväl obligatoriska som frivilliga kommunala verksamheter.
Våra samarbetspartners i majoriteten har varit tillmötesgående i hur vi ser på välfärden i kommunen och hur vi ska styra politiskt med vår ekonomi och budget. Detta hoppas jag vi för fortsatta konstruktiva diskussioner kring.
För oss har det handlat om att effektiviseringskravet inte får leda till besparingar i våra välfärdsverksamheter eller sänkt kvalité inom desamma. Genom detta har vi fått löfte om att det av Bildningsnämndens föreslagna detaljsparförlag inte ska behöva verkställas!
Vi accepterar därmed effektiviseringskravet, dock motvilligt, men har fått garantier för att ramarna för nämnder och styrelser ska gälla för att kunna planera verksamheterna för utveckling istället för besparingar och att vi får ta ett gemensamt ansvar för ekonomin i kommunen kommande år.
Vi menar att hela den kommunala verksamheten måste ses som en helhet när vi jobbar med en rambudget och få samma ansvar för att utvecklas och bli mer effektiva för att uppnå våra verksamhets- och ekonomiska mål.
Vi har också bevakat att balansen mellan investeringar och driftskostnader för framför allt Bildningsnämnden och även balansen inom Sprinten, Lagmansgymnasiet och Vara Konserthus.
För oss i V är den generella välfärden helt avgörande för hur en kommun mår. Vi värnar därför de frivilliga verksamheterna inom Kultur och Fritid, inom våra sociala verksamheter, på AME och grädde på moset för våra äldre.
Det handlar om att möta den psykiska ohälsan, vårt förebyggande arbete med barn och unga, att satsa på miljöåtgärder, bostadsbyggandet, sysselsättningar för unga och arbetslösa, förbättra kollektivtrafiken ihop med Västtrafik.
Majoriteten höjde skatten inför 2017 med 50 öre som stärkte välfärden i Vara med 15 miljoner. Nu har vi ökningar i resurstilldelningen som ska bidra till att välfärdsverksamheterna får stabiliseras och utvecklas för kommuninvånarnas bästa. Fokus på utveckling med andra ord istället för besparingarna.
Vi förväntar också fortsatt hjälp till kommunen från riksdag och regering med fler välfärdsmiljarder som blir välfärdsmiljoner i Vara.
Vill också välkomna moderaterna till klubben vi som gillar skattehöjningar då moderaterna med denna budget och sitt budgetförslag accepterat förra året skattehöjning på 50 öre och 15 miljoner till våra verksamheter.

 

 

Synpunkter på detaljplan för Kyrkan 1 m fl i Vara tätort, Vara kommun

Vara kyrka

Jag tycker att det finns skäl att vara kritisk på en del punkter angående förslaget. Dels läget i sig, dels hur det planerade Kyrkans Hus påverkar trafik, cykeltrafik och gångtrafikanter runt kyrkan och områdena runt kyrkan, dels hur miljön runt kyrkan påverkas.
Rent allmänt kan jag fundera över planerna att bygga Kyrkans Hus på den planerade platsen men det är väl utanför vad jag kan yttra mig över men jag tycker att det finns bra och lämplig mark till Kyrkans Hus norr om nuvarande församlingshem. Jag förstår vitsen med att kunna docka Kyrkans Hus med kyrkan men man lämnar ett område där det finns mark att bebygga som blir svår att använda till annat än föreningsbyggnader med parkeringar.
Mina största invändningar är kring trafiken runt kyrkan. Jag bor på Barnegatan och rör mig mycket på gator, gång- och cykelvägar runt kyrkan.
Korsningen Sveagatan/Kyrkogatan-Västergatan är en problematisk korsning redan idag. Trafiken är oreglerad med högerregel med den dominerande trafiken som svänger norr ut på Västergatan alternativt svänger vänster från Västergatan in på Sveagatan mot centrum. Att i denna korsning flytta ut all cykel- och gångtrafik som i dag färdas öster och norr om kyrkan på nuvarande cykel- och gångvägar tycker jag vore olyckligt och trafikosäkert.
Att lösa detta genom att ta 1,5 meter av marken söder om kyrkan för att anlägga en ny cykelväg riskerar att påverka miljön runt kyrkan de fina bokarna sydöst om kyrkan samt tar en oproportionerlig stor del av det gräsyta som är söder om kyrkan. Kommunen har avverkat allén på Kyrkogatan och det vore olycklig om bokarna inte skulle få stå kvar.
Sedan så tycker jag att det planerade Kyrkans Hus, på det planerade området skulle ge en hård exploatering av markområdet tillsammans med parkeringarna i området. Vi kan se på bilderna i detaljplanen att det är ett stort och högt hus som planeras och som blir dominerande stort i området norr om kyrkan.
Jag tycker det är tveksamt att bebygga detta grönområde. Men min största invändning är att all cykel och gångtrafik tvingas söder om kyrkan och bryter nuvarande cykel- och gångväg som kommer väster och norr ifrån, från Kullenområdet, som går mellan Kyrkogatan och HSB-området på Västergatan, korsar Västergatan nordväst om kyrkan och går norr och öster om kyrkan och mynnar ut vid järnvägsövergången. Denna trafikföring av cykel- och gångtrafik är att föredra än den som planeras om Kyrkans Hus byggs som planen anger. En alternativ lösning för cykel- och gångtrafikanter är att den planerade dockningen mellan Kyrkans Hus och kyrkan görs öppen så en cykel- och gångväg kan fortsatt rymmas norr om kyrkan. Jag lämnar dessa synpunkter utifrån ett allmänt intresse som närboende och varabo.
Men en god miljö och en fridfull trafiksäkerhet för ögonen så lämnar jag dessa synpunkter på detaljplanen för Kyrkan 1 m. fl. i Vara tätort, Vara kommun.

Egon Frid
Barnegatan 13
534 30 Vara
egon.frid@telia.com

Landsbygdsutredningen, Närtrafik och stationsservice!

Synpunkter till det fortsatta arbetet med Landsbygdsutredningen lämnade på sammanträdet med Kollektivtrafiknämnden 2 juni:

När det gäller Landsbygdsutredningen är det Närtrafiken och dess roll för att stå för kollektivtrafiken på landsbygden som behöver tittas mer på. Är det ett rimligt basutbud idag av linjelagd trafik och hur räknas detta basutbud fram. Idag räknas turer in som kan gå över kommungränser men Närtrafiken får bara gå inom kommungränsen.
En Närtrafik som är kommungränsöverskridande vore en viktig utveckling.
Vidare hur stor grad som Regionen/Västtrafik ska stå för av linjelagda turer och kommunernas kollektivtrafik där idag kommunerna måste medfinansiera orimlig stor del av kostnaderna för trafiken och/eller där individer är ”utlämnad” åt Närtrafiken.
Närtrafiken måste få en generösare omfattning än det grundutbud som idag gäller generellt. De försämringar vissa kommuner fått göra när grundutbudet införts visar att generösare regler för Närtrafiken bör tas fram. Det gäller också möjligheterna att åka Närtrafik på helgerna och helgdagar. Det är en viktigt fråga ur jämställdhetssynpunkt så t ex kvinnor boende på landet utan bil ska kunna använda Närtrafiken hela veckan.
Sedan så är ett nytt kärt ämne hållplatser, perronger, resecentrum, servicen till resenärer på stationer m m. Service i samband med att ha tillgång till kollektivtrafik är en viktig aspekt för landsbygdens folk och Landsbygdsutredningen. Här krävs ett tätt och bra samarbete mellan kommunerna, Trafikverket, Västtrafik och regionen/KTN.
Här kan det arbete som gjorts och görs på Herrljunga Station stå som förebild för vilken service till resande som kan vara norm. Biljettmaskin, service för funktionshindrade, resandeinformation på digitala skärmar och tillgängliga toaletter bl an.

Vänsterpartiet i Kollektivtrafiknämnden
Egon Frid

Vara Resecentrum behöver lyftas inomhus i väntsalen!


Som kollektivtrafikresenär och som ledamot i Kollektivtrafiknämnden så blir jag besviken över nedmonteringen av servicen i väntsalen på Vara Resecentrum och över den torftiga miljö som väntsalen bjuder på.

SJ, Trafikverket, Västtrafik och Vara kommun bör agera samfällt för att skapa en modern väntsal på Vara Resecentrum. Som resenärer har vi rätt att kräva att det finns aktuell reseinformation inne i väntsalen med en display som ankommande och avgående tåg och bussar samt möjlighet att köpa biljett från en biljettautomat.

Vara kommun planerar för en ökad tillsyn av Vara Resecentrum och vi har olika verksamheter i fastigheten. Då Vara Resecentrum är ett konstverk i sig är det viktigt att underhålla husets fasad och trappor som bör ligga på fastighetsägaren. Ansvaret för spår och perronger ligger i huvudsak på Trafikverket. Västra Götalandsregionen och kommunerna har tillsammans ansvar för hållplatser, väderskydd och tillgängligheten till desamma.

De resecentrum som finns i regionen är en viktig service för resenärerna som reser med kollektivtrafiken. Bra information och möjligheter att köpa SJ-biljetter bör finnas i en bra och trivsam miljö. Den externa miljön på Vara Resecentrum, perronger och spårområden är också viktig. Med detta som bakgrund tycker jag att SJ, Trafikverket, Västtrafik och Vara kommun tillsammans lyfter och förbättrar servicen och miljön i väntsalen på Vara Resecentrum.

Vi är många som slåss för ökat resanden på Kinnekullebanan och Älvsborgsbanan och att tågen ska åka via Vara och Herrljunga till Göteborg och Stockholm som exempel. Vara kommun har också gjort en överenskommelse med Herrljunga kommun om att stärka järnvägen genom våra kommuner och de tågstopp som vi behöver. Vi vill att fler reser kollektivt och då är servicen och miljön viktiga för resan. Lyft därför servicen och miljön i väntsalen på Vara Resecentrum!

Egon Frid (V) Kollektivtrafiknämnden i VGR

Frys Västtrafiks biljettpriser under nästa år!

Resenärerna kommer att tycka om att biljettpriserna för Västtrafiks tjänster fryses nästa år till samma pris som i år, skriver Vänsterpartiet i VG-regionen.

För att rädda jordklotet är det nödvändigt att vi minskar vår klimatpåverkan. En viktig del är att minska bilåkandet. Fler måste ställa sina bilar och istället ta tåget eller bussen. Att nå dit kräver långsiktiga politiska beslut och vi tror att det är en dålig idé att fortsätta höja biljettpriserna.
I Västra Götalandsregionen går det relativt bra med målet att få fler människor att resa kollektivt. Alla partier har ställt upp på målet att nå en dubbling av kollektivtrafikresandet mellan 2006 och 2025. Biljettpriserna har ibland höjts för mycket så att resandet har minskat. Människor är priskänsliga, och när tåget och bussen blir dyrare leder det till att vissa inte har råd att åka och andra kör egen bil.
Minskningar i resandet är en varningssignal vi i Vänsterpartiet tar på allvar. Redan 2015 pekade vi på att de alltför höga höjningarna av biljettpriserna med 5 procent borde halveras till mer rimliga 2,5 procent för 2016. Det tog ett år innan allianspartierna och Miljöpartiet drog samma slutsats som vi. 2017 kopierade de vårt förslag och lade höjningen i nivå med människors löneökningar. Av bara farten lånade de vårt förslag om att sänka priset på Regionen Runt 30 dagar. De sänkte inte lika mycket som vi ville, men vi säger ändå: Klokt tänkt!
Nu tar vi nästa steg och hoppas att den blågröna politiska ledningen återigen är kloka nog att kopiera vår politik. I vår budget för 2018 föreslår vi att vi slutar höja biljettpriserna för kollektivtrafiken och 2017 års priser får gälla. Vi vill sänka priset på Regionen Runt 30 dagar ytterligare till 1 400 kronor i månaden, från dagens 1 695 kronor, och återinföra ungdomsrabatten för 20-25-åringar. Biljettsystemet är inne i en förändrings- och förenklingsprocess. Resandet har börjat öka igen. Det är klokt att inte äventyra detta genom att åter höja priset och skrämma bort resenärerna. Nu måste vi behålla de resenärer Västtrafik har och locka nya att ta tåget och bussen.
Att frysa biljettpriserna är ett förslag utan risker. Resenärerna kommer att tycka om det. Om det blir en succé och resenärerna strömmar till kommer biljettintäkterna att öka. Om intäkterna minskar får vi söka andra strategier, men ändå ha klimatmålet i sikte.
Att göra det billigt att resa kollektivt är en viktig markering. Om alla levde som oss i västvärlden skulle det krävas fyra jordklot.  Vi behöver göra en hållbar omställning och ta vår del av ansvaret. Minskad bilism är en av flera faktorer för att nå dit. 

Jan Alexandersson (V) Ledamot i regionutvecklingsnämnden

Jessica Wetterling (V) Ledamot i Västtrafiks styrelse

Egon Frid (V) Ledamot i kollektivtrafiknämnden

Gertrud Ingelman (V) Ersättare i kollektivtrafiknämnden

Varför kan inte sjukvården hålla koll på vårt frikort?

Vi som är patienter i Västra Götalandsregionen ska själva hålla ordning på våra papperskvitton från vården för att bevisa att vi samlat ihop till ett frikort. Måste vi verkligen ha det så?
När vi under ett år betalat 1100 kronor för sjukvårdsbesök får vi frikort. Det kan vara besök hos tex distriktssköterska eller läkare. Frikortet gör att vi inte behöver betala för de kommande besöken fram till dess ett år har gått från första besöket. Frikortet är bra. Det skulle annars  kunna bli en väldigt hög kostnad under ett år för den som till exempel har en kronisk sjukdom.  Med det är faktiskt alldeles obegripligt varför var och en av oss måste samla ihop och hålla koll på de där kvittona och själva meddela vården att vi kommit upp i 1100 kronor.
Självklart är det sånt vi ska ha datorer till. ICA och Konsum kan hålla ordning på vad vi har handlat på  kundkortet. De vet när vi har handlat, räknar ihop våra bonuspoäng och erbjuder rabatter. Men när det kommer till det som faktiskt är viktigare; att vi har ett trygghetssystem som gör att vi inte ska behöva betala för mycket för den vård vi behöver; Ja, då finns det inte datasystem som klarar av det i hela stora Västra Götalandsregionen med 1,7 miljoner invånare, över 50.000 anställda och en budget på över 50 miljarder kronor. Dessutom med en IT-organisation med 550 anställda!
Vi i Vänsterpartiet har även tidigare frågat när det här ska lösas. Svaret har varit att det ska lösas om ett halvår. Nu passade vi på att fråga på regionfullmäktige i februari och fick då faktiskt svaret  av ledningen att det ju inte går att lösa inom det närmaste halvåret, men nån annan gång i framtiden. Kanske…..
Det är faktiskt skandalöst och obegripligt att vi inte har löst det här i Västra Götaland. Det fungerar på andra håll i landet. I Värmland har de klarat det här i tre år och det fungerar i Stockholm.  Det här borde inte vara varken dyrt eller svårt att lösa.

Vänsterpartiet i Västra Götaland/Regionfullmäktigegruppen