En stad ovan molnen…….?

Under dagarna tre, 3-4 september har jag deltagit i Boverkets Plan- och byggdagar i Karlskrona på temat Hur bygger vi staden?
Dagarna avslutades med en diskussion som leddes av Alexandra Pascalidou med Mats Odell, Tove Lifvendahl, Göran Greider och Sabina Strand Dethorey.
Diskussionen inleddes med att Mats Odell fick representera och presentera regeringens (icke-)bostadspolitik och Göran Greider beskrev mycket fyndigt Mats Odells politik som att bygga en stad ovan molnen….! Ett stadsbygge utan grund och förankring som svävar i de blå molnen. En annan reflektion är att Mats Odell saknar förmåga att föra ett filosofiskt resonemang. Han kan bara vara plumt polemisk, vilket han blir i ett samtal med Göran Greider och i en interpellationsdebatt med undertecknad i riksdagen.

Skogen behöver fler naturreservat!

Det är med besvikelse jag tagit del av Monica Didrickssons debattartikel i sommar, ställd till riksdagsledamöterna i Skaraborg. Tyvärr kommer inte svaret som en överraskning. Företrädare för LRF har under året i olika sammanhang gett uttryck för att det är nog med krav på att skogsmark ska skyddas. Tyvärr visar tillståndet i våra skogar att mycket istället återstår att göra. En stor mängd växt- och djurarter i våra skogar missgynnas eller hotas. På rödlistan över hotade växter och djur i Sverige står för tillfället nästan 2 000 arter som ingår i någon av dessa kategorier. Det moderna skogsbruket utarmar livsmiljöerna för de flesta av dessa arter.

Fortsätt läsa Skogen behöver fler naturreservat!

Demokrativerkstad i världsförbättrarbyn på Jiingijamboriin!

Riksdagens scoutnätverk medverkade på Jiingijamboriin utanför Kristianstad under veckan 16 – 20 juli. Den 18 juli medverkade jag på lägrets demokrativerkstad i världsförbättrarbyn – arrangerade av riksdagens scoutnätverk. I världsförbättrarbyn deltog många föreningar och organisationer som arbetar med att förbättra världen.scoutbild.jpg
Jiingijamborii är Sveriges andra nationella jamboree som kommer att samla runt 23 000 scouter. Mellan den 14 juli och 22 juli sommaren 2007 kommer de stora fälten vid Rinkaby, söder om staden Kristianstad i södra Sverige att fyllas av liv och rörelse. I nio dagar kommer unga och gamla, svenska scouter och utländska scouter att tillsammans mötas, arbeta, glädjas och bli erfarenheter och upplevelser rikare. Vårt mål är att erbjuda deltagarna det bästa av scouting i Sverige.

Politikerbloggen om mobbing och hot!

Politikerbloggen publicerar för närvarande uppgifter om mobbing och hot som riksdagsledamöter har varit utsatta för i skolan och som politiker. Själv har jag deltagit i dessa enkäter och redovisat att jag har egna erfarenheter av både mobbing och hot. Jag tycker det är viktigt att vi är öppna med dessa företeelser och att det är vi som politiker som har ansvaret för att de som är unga idag och de som kommer efter oss i politiken slipper både mobbing i skolan och hot i det politiska arbetet.
Läs mer på Politikerbloggen om mobbing och hot här.

Dags för Almedalen igen!

På måndag den 9 juli ger jag mig iväg till Gotland, Visby och Almedalen igen. Det ska bli skönt att få åka till mitt kära Gotland där jag har varit många somrar de senaste åren. Denna sommar blir annorlunda då jag deltar i Almedalsveckan för första gången som riksdagsledamot. Arrangemang som jag ska delta på arrangeras av bland annat Rättvisemärkt, RFSU, RFSL och Svenska konsumenter.

Fortsätt läsa Dags för Almedalen igen!

Kenth Petterssons minnesfond

Kenth Petterssons minnesfond är bildad!
Handelsanställdas förbund har i enlighet med Kenth Petterssons familj beslutat att inrätta en fond till Kenth Petterssons minne. Fonden ska verka för ändamål i Kenth Petterssons anda. Vilka dessa blir kommer att fastställas i samråd med familjen och presenteras vid ett senare tillfälle. Vi kan utgå från att de ändamål som kommer att stödjas är arbete för jämställhetsfrågor, fackligt arbet med inriktning mot lågavlönade och ett kritiskt tänkande mot EU och EMU. Den som vill hedra Kenth Pettersson kan redan nu sätta in pengar på Handels plusgiro: 382 59-8. Märk talongen ”Kenth Petterssons minne”.
Kenth Pettersson var ordförande för Handelsanställdas förbund under åren 1991-1999. Han avled hastigt den 31 maj i år, i en ålder av 58 år.

Fortsätt läsa Kenth Petterssons minnesfond