Kenth Petterssons minnesfond

Kenth Petterssons minnesfond är bildad!
Handelsanställdas förbund har i enlighet med Kenth Petterssons familj beslutat att inrätta en fond till Kenth Petterssons minne. Fonden ska verka för ändamål i Kenth Petterssons anda. Vilka dessa blir kommer att fastställas i samråd med familjen och presenteras vid ett senare tillfälle. Vi kan utgå från att de ändamål som kommer att stödjas är arbete för jämställhetsfrågor, fackligt arbet med inriktning mot lågavlönade och ett kritiskt tänkande mot EU och EMU. Den som vill hedra Kenth Pettersson kan redan nu sätta in pengar på Handels plusgiro: 382 59-8. Märk talongen ”Kenth Petterssons minne”.
Kenth Pettersson var ordförande för Handelsanställdas förbund under åren 1991-1999. Han avled hastigt den 31 maj i år, i en ålder av 58 år.

Continue reading Kenth Petterssons minnesfond

Interpellation om införselkvoterna av alkohol

Fredagen den 15 juni höll jag min sista debatt under vårterminen i riksdagen då min interpellation om införselkvoter av alkohol besvarades av folkhälsominister Maria Larsson (kd). Ur interpellationen: ”Mängden alkohol man får föra in för privat bruk från ett annat EU-land är i dag 110 liter öl, 90 liter vin, 20 liter starkvin och 10 liter sprit. Alkoholinförseln har bidragit till den konsumtionsökning av alkoholdrycker som Sverige haft de senaste tio åren. Vid EU-inträdet gällde en gräns på 21 liter alkohol (1 liter sprit, 5 liter vin och 15 liter öl) för privatpersoner vid utlandsresor. Den nivån var betydligt sundare än dagens 230 liter. Nuvarande kvoter är absurda och kan inte ses som något annat än uppmuntran till smuggling och svartförsäljning.”

Continue reading Interpellation om införselkvoterna av alkohol

Stoppa SMS-lånen!

Fredagen den 15 juni debatterade jag min interpellationen om SMS-lån med justitieminister Beatrice Ask. Det måste vara rimligt att reglera denna tveksamma utlåningsverksamhet som gör det alltför enkelt att låna pengar snabbt och som bidrar till att fler lånar som redan har en anstängd lånesituation. SMS-lånent ränta som kallas för avgifter är snudd på ocker. Märkligt är dock att höra i debatten om nyliberalernas försvar av marknadskrafternas rätt att sko sig på konsumenterna och låntagarna istället för att oro sig för vad en ohämmad utlånging och konsumtion får för konsekvenser.

Continue reading Stoppa SMS-lånen!

Debattsvar om poliser

I skaraborgspress, i slutet av maj och början av juni, påstår Cecilia Widegren och Ulf Sjösten (m) felaktigt att Vänsterpartiet vill se nedskärningar i rättsväsendet. Under den förra mandatperioden ökade vi tillsammans med (s) och (mp) rättsväsendets budget till historiskt stora nivåer. Och vi föreslår fortsatta förstärkningar av budgeten, tvärtom mot vad Cecilia Widegren påstår. Låt vara att vi inte vill se lika stora förstärkningar som Cecilia Widegren, men låt då diskussionen handla om detta. Det är ohederligt av dem att påstå att vi föreslår nedskärningar. Vänsterpartiet satsar också på polisen!

Continue reading Debattsvar om poliser