Social dumpning av konsumentregler

Interpellation till integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni (fp) om social dumpning av konsumentregler av Egon Frid (v).
Det har kommit till min kännedom att EU-parlamentet har för avsikt att harmonisera konsumentlagstiftningen i EU. Parlamentet röstade nyligen om kommissionens så kallade grönbok om en översyn av EU:s konsumentregler. Majoriteten i parlamentet vill komplettera dagens minimilagstiftning med ett krav på ömsesidigt erkännande. Det innebär att Sverige även fortsättningsvis kan ha strängare konsumentskyddslagar än andra EU-länder men att vi inte har rätt att tillämpa våra strängare krav på företag i andra medlemsstater, om reglerna begränsar den fria rörligheten för varor eller tjänster. Detta riskerar att leda till att företag aktivt väljer att etablera sig i EU-länder med svag lagstiftning till skydd för konsumenter för att på så vis slippa undan den svenska lagstiftningen. Konsekvensen av detta blir en social dumpning av konsumentskyddet.
Med anledning av det som framförts ovan vill jag ställa följande fråga till ministern:
Vad avser ministern att göra för att garantera att den svenska konsumentlagstiftningen även fortsättningsvis ska erbjuda ett starkt och tillfredsställande skydd för konsumenterna?
Svar och interpellationsdebatt i kammaren 071026!

It don´t mean a thing if it ain´t got that swing

It don´t mean a thing if it ain´t got that swing – precis så – Fredrik Reinfeldts ”vackra” ord i regeringsförklaringen betyder inget ting då det inte svänger om dom. Däremot svängde vackert kring den vackra musiken som framfördes på Riksdagens högtidliga öppnande idag.
Bakom orden i regeringsförklaringen – som till stor del vilken statsminister som helst kunde framfört – förs en klasspolitik som kommer att ge svängdörrar för alla som inte har förmögenheter och höga löner, ut i ett Sverige med låglönejobb, osäkra anställningar, sänkt välfärd, dyra avgifter och kraftigt ökade klassklyftor.
Snittarna räcker inte till alla med alliansregeringen:
<a href="http://View image”>http://View image

Kommundagar med vänsterpartiet i Skåne

Vidgade klyftor och utanförskap i det borgerliga Sverige och vad innebär förändringarna i arbetsmarknads- och bostadspolitiken för kommunerna och hur ska vänstern agera?
Detta diskuterade riksdagsledamöterna Marianne Berg och Egon Frid, kommunalrådet Anneli Philipson, Malmö, och Anders Neergaard, integrationspolitiskt ansvarig i partistyrelsen under lördagen på vänsterpartiets kommundagar i Malmö.

Continue reading Kommundagar med vänsterpartiet i Skåne

100 år med konventionell motor på Volvo – när får vi se Volvo som en föregångare med ett alternativ till bensin och diesel?

Det är 100 år sedan första motorn lämnade motorfabriken i Skövde. På fredagen firade Volvo Powertrain (lastvagnar) detta med stor bjudning för att visa upp sin moderna motorfabrik för kolegor inom Volvokoncernen och för riksdagsledamöter, näringslivs- och kommunrepresentanter från Skaraborg och Skövde.
Vi fick se en modern motorfabrik med stora nygjorda investeringar för att få bort monotona förslitande jobb och planer för en fortsatt stark investeringsvilja i Skövde.
Det var intressant och se vilken modern utveckling som sker inom motorindustrin men en fråga till Leif Johansson:
När kommer ett alternativ, ett reellt miljöalternativ inom motorområdet från Volvo som ett alternativ till disel och bensinmotorn?

En stad ovan molnen…….?

Under dagarna tre, 3-4 september har jag deltagit i Boverkets Plan- och byggdagar i Karlskrona på temat Hur bygger vi staden?
Dagarna avslutades med en diskussion som leddes av Alexandra Pascalidou med Mats Odell, Tove Lifvendahl, Göran Greider och Sabina Strand Dethorey.
Diskussionen inleddes med att Mats Odell fick representera och presentera regeringens (icke-)bostadspolitik och Göran Greider beskrev mycket fyndigt Mats Odells politik som att bygga en stad ovan molnen….! Ett stadsbygge utan grund och förankring som svävar i de blå molnen. En annan reflektion är att Mats Odell saknar förmåga att föra ett filosofiskt resonemang. Han kan bara vara plumt polemisk, vilket han blir i ett samtal med Göran Greider och i en interpellationsdebatt med undertecknad i riksdagen.

Skogen behöver fler naturreservat!

Det är med besvikelse jag tagit del av Monica Didrickssons debattartikel i sommar, ställd till riksdagsledamöterna i Skaraborg. Tyvärr kommer inte svaret som en överraskning. Företrädare för LRF har under året i olika sammanhang gett uttryck för att det är nog med krav på att skogsmark ska skyddas. Tyvärr visar tillståndet i våra skogar att mycket istället återstår att göra. En stor mängd växt- och djurarter i våra skogar missgynnas eller hotas. På rödlistan över hotade växter och djur i Sverige står för tillfället nästan 2 000 arter som ingår i någon av dessa kategorier. Det moderna skogsbruket utarmar livsmiljöerna för de flesta av dessa arter.

Continue reading Skogen behöver fler naturreservat!