Vänsterpartiet presenterade sin skuggbudget!

En bostadsfond och investeringsstöd för byggande av hyresrätter!
I fredags presenterade jag, Egon Frid, vänsterns skuggbudget i Skara. Detta skedde i Domprostebyn, etapp 2. Denna etapp har inte kunnat byggas p g a regeringen stoppat investeringsstödet till byggande av hyresrätter.
Vänsterpartiet föreslår i sin skuggbudget att en bostadsfond inrättas som innebär en långsiktig statlig bostadsfinansiering för byggande av 40 000 lägenheter per år varav 20 000 ska vara hyresrätter. Dessutom ska fonden finansiera renovering av 65 000 lägenheter per år bland det s k miljonprogrammet. Bostadsfonden ska byggas upp under 10 år och varje år lånar Riksgälden upp 10 miljarder. Investeringsstödet är det viktigaste skälet för att det ska kunna byggas hyresrätter i Skara och att Domprostebyns andra etapp också ska kunna byggas berättade jag bland annat i Skara.

Continue reading Vänsterpartiet presenterade sin skuggbudget!

Littorin driver arbetslösa till kronofogden

Arbetslösa och långtidssjukskrivna med ärenden hos kronofogden, interpellation till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin (m)
Jag har blivit uppmärksammad på att a-kassorna under hösten kommer att bli hårdare i sin hantering av de personer som straffat ut sig från a-kassan genom att låta bli att betala medlemsavgiften och därmed kommer i skuld med tre månadsavgifter innan de utesluts samt de personer som inte kan betala den förhöjda a-kasseavgiften. Till följd av detta räknar Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) med att antalet ansökningar om betalningsföreläggande kommer att bli omfattande.
IAF gör bedömningen att de allra flesta har en relativt god betalningsförmåga och därför relativt snabbt kommer att kunna betala sina skulder. Dock finns det en grupp av människor som kommer att drabbas hårt, nämligen de arbetslösa som är långtidssjukskrivna. De får inte ta del av det så kallade jobbavdraget men drabbas ändå av den förhöjda a-kasseavgiften då denna grupp, till skillnad från dem som är enbart arbetslösa, inte är befriade från den förhöjda avgiften. Bedömningen är att många i gruppen arbetslösa och långtidssjukskrivna har så låg betalningsförmåga att de helt enkelt inte kan göra rätt för sig och därför kommer att hamna hos Kronofogdemyndigheten (KFM) för indrivning.

Continue reading Littorin driver arbetslösa till kronofogden

På Bok & Biblioteksmässan

I allmänna motionstidens tidevarv deltog jag och ett antal riksdagsledamöter i Riksdagens informationsmonter på Bok & Biblioteksmässan i Göteborg. Riksdagsbiblioteket informerade om sin verksamhet som ett av våra viktiga och kulturvärda bibliotek som vi har i Sverige. Våra böcker står för vår centrala yttrandefrihet och Riksdagen är vår symbol för demokratin och yttrandefriheten i vårt land. Stolt representerade jag alltså Riksdagen på Bok & Biblioteksmässan.

Continue reading På Bok & Biblioteksmässan

Odell ingen bra modell

Mats Odell är ingen bra modell för utvecklingen inom svensk politik, varken inom finanspolitikenn näringspolitiken eller bostadspolitiken. Han vill slakta allt han kommer i närheten av och inte går det bättre av hans rådgivare från Carnegie.
Att slakta och sälja ut Sveriges och våra allmänna tillgångar i form av statliga företag och vår nationelle sociala bostadspolitik har definitivt gått för långt nu och är rent nonsens.
Vi behöver statsråd och politiker som vill bygga upp och renovera inte slakta, riva och rasera.
Nej, Odell är ingen bra modell!

Riksdagen visade vårt stöd för Burmas folk!

Det går nu uppmaningar över hela världen till att vi ska klä oss i rött på överkroppen för att visa vår solidaritet med det burmesiska folket och de burmesiska munkarna. Vi ville visa vårt stöd för Burmas folk och det mod de visar i sin strävan efter demokrati. Vår symboliska markering och handling genomfördes på morgonen idag i Riksdagen då vi visade vårt tysta stöd, klädda i rött, till Burmas folk.
Bild%2C%20augsep07%20105.jpgYlva, Eva och Gunilla. (Själv stod jag bakom kameran iklädd röd skjorta och röd slips!)

Förbjud SMS-lån

V: Förbjud sms-lånen
Snabba sms-lån är en skuldfälla för unga. De orsakar minst 10 000 fall hos Kronofogden – bara i år. Nu vill vänsterpartiet förbjuda dem.
Antalet personer som får stora ekonomiska problem på grund av sms-lån har ökat lavinartat de senaste åren. Enligt den nya statistiken orsakar de upp till 1 000 nya anmälningar hos Kronofogden – varje månad.
Skrivit motion
– Det är därför som det här känns som en så viktig fråga att driva. Det är helt rimligt och rätt att förbjuda sms-lånen helt och hållet, säger riksdagsledamoten Egon Frid (v).
Tillsammans med fyra kollegor har han lämnat in en motion som gäller de skuldsattas levnadsförhållanden i största allmänhet – och sms-lånen i yttersta synnerhet.
På minuten
– Man ska inte kunna få en kredit på minuten. Det finns inga andra som tillåts arbeta på det sättet. Det borde gå en vecka innan pengarna finns på kontot, säger Egon Frid.

Miljön och energipolitiken blir grönare med röd majoritet

Miljö-, energi och avfallsfrågor är brännande debattämnen fortfarande och speciellt på kommunfullmäktige i Skövde. Under måndagskvällen från 18.00 – 22.30 debatterades många viktiga politiska frågor. Dels var det en debatt om äldreomsorgen där vänsterpartiet tydligast slog fast att det är brukaren och vårdtagarens behov som ska styra äldreomsorgen.
Senare under kvällen var det motionsdags med många energi-, miljö- och avfallsfrågor.
Det är dags för Skövde att bli progressiva i utvecklingen och styra mot vindkraft och en miljövänligare stad med bättre städning och mer öppethållande på återvinningscentralerna. Den moderatstyrda ledningen uttalar att vindkraft är bullrigt och subventionerat så det vill de inte satsa på. Vindkraft är bra och en framtidssatsning då energin är förnyelsebar och vindkraftverken, till skillnad från kärnkraft, är återvinningsbara när de behöver bytas ut.
Den ljusa idén har ännu inte gått upp för majoriteten i Skövde.
Det finns hopp när det finns energi och det finns det hos opositionen, ihop med en och annan klok folkpartist i kommunfullmäktige i Skövde.

Ulla fick budgetdebatten att lyfta och lysa rött i riksdagen idag

Ett parti som lyfte budgetdebatten i riksdagen i dag – då Ulla höll sitt tal:
”Sambeskattningen avskaffades för 30 år sedan, det var redan då en förlegad kvarleva. Den skattesubventionerade hemmafrun är nu tillbaka ett länge eftersträvat mål för KD. För den förmånliga bidragssumman på 3 000 kr ska hon hålla sig borta från arbetsmarknaden. Hallelulja, vårdnadsbidraget är här Länge leve den traditionella heterosexuella kärnfamiljsnormen! Samtidigt sänker ni ersättningsnivån i föräldraförsäkringen allt för att upprätthålla den könsmärka ansvarsfördelningen av hem och barn.”

Continue reading Ulla fick budgetdebatten att lyfta och lysa rött i riksdagen idag