Odell ingen bra modell

Mats Odell är ingen bra modell för utvecklingen inom svensk politik, varken inom finanspolitikenn näringspolitiken eller bostadspolitiken. Han vill slakta allt han kommer i närheten av och inte går det bättre av hans rådgivare från Carnegie.
Att slakta och sälja ut Sveriges och våra allmänna tillgångar i form av statliga företag och vår nationelle sociala bostadspolitik har definitivt gått för långt nu och är rent nonsens.
Vi behöver statsråd och politiker som vill bygga upp och renovera inte slakta, riva och rasera.
Nej, Odell är ingen bra modell!

Riksdagen visade vårt stöd för Burmas folk!

Det går nu uppmaningar över hela världen till att vi ska klä oss i rött på överkroppen för att visa vår solidaritet med det burmesiska folket och de burmesiska munkarna. Vi ville visa vårt stöd för Burmas folk och det mod de visar i sin strävan efter demokrati. Vår symboliska markering och handling genomfördes på morgonen idag i Riksdagen då vi visade vårt tysta stöd, klädda i rött, till Burmas folk.
Bild%2C%20augsep07%20105.jpgYlva, Eva och Gunilla. (Själv stod jag bakom kameran iklädd röd skjorta och röd slips!)

Förbjud SMS-lån

V: Förbjud sms-lånen
Snabba sms-lån är en skuldfälla för unga. De orsakar minst 10 000 fall hos Kronofogden – bara i år. Nu vill vänsterpartiet förbjuda dem.
Antalet personer som får stora ekonomiska problem på grund av sms-lån har ökat lavinartat de senaste åren. Enligt den nya statistiken orsakar de upp till 1 000 nya anmälningar hos Kronofogden – varje månad.
Skrivit motion
– Det är därför som det här känns som en så viktig fråga att driva. Det är helt rimligt och rätt att förbjuda sms-lånen helt och hållet, säger riksdagsledamoten Egon Frid (v).
Tillsammans med fyra kollegor har han lämnat in en motion som gäller de skuldsattas levnadsförhållanden i största allmänhet – och sms-lånen i yttersta synnerhet.
På minuten
– Man ska inte kunna få en kredit på minuten. Det finns inga andra som tillåts arbeta på det sättet. Det borde gå en vecka innan pengarna finns på kontot, säger Egon Frid.

Miljön och energipolitiken blir grönare med röd majoritet

Miljö-, energi och avfallsfrågor är brännande debattämnen fortfarande och speciellt på kommunfullmäktige i Skövde. Under måndagskvällen från 18.00 – 22.30 debatterades många viktiga politiska frågor. Dels var det en debatt om äldreomsorgen där vänsterpartiet tydligast slog fast att det är brukaren och vårdtagarens behov som ska styra äldreomsorgen.
Senare under kvällen var det motionsdags med många energi-, miljö- och avfallsfrågor.
Det är dags för Skövde att bli progressiva i utvecklingen och styra mot vindkraft och en miljövänligare stad med bättre städning och mer öppethållande på återvinningscentralerna. Den moderatstyrda ledningen uttalar att vindkraft är bullrigt och subventionerat så det vill de inte satsa på. Vindkraft är bra och en framtidssatsning då energin är förnyelsebar och vindkraftverken, till skillnad från kärnkraft, är återvinningsbara när de behöver bytas ut.
Den ljusa idén har ännu inte gått upp för majoriteten i Skövde.
Det finns hopp när det finns energi och det finns det hos opositionen, ihop med en och annan klok folkpartist i kommunfullmäktige i Skövde.

Ulla fick budgetdebatten att lyfta och lysa rött i riksdagen idag

Ett parti som lyfte budgetdebatten i riksdagen i dag – då Ulla höll sitt tal:
”Sambeskattningen avskaffades för 30 år sedan, det var redan då en förlegad kvarleva. Den skattesubventionerade hemmafrun är nu tillbaka ett länge eftersträvat mål för KD. För den förmånliga bidragssumman på 3 000 kr ska hon hålla sig borta från arbetsmarknaden. Hallelulja, vårdnadsbidraget är här Länge leve den traditionella heterosexuella kärnfamiljsnormen! Samtidigt sänker ni ersättningsnivån i föräldraförsäkringen allt för att upprätthålla den könsmärka ansvarsfördelningen av hem och barn.”

Continue reading Ulla fick budgetdebatten att lyfta och lysa rött i riksdagen idag

Social dumpning av konsumentregler

Interpellation till integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni (fp) om social dumpning av konsumentregler av Egon Frid (v).
Det har kommit till min kännedom att EU-parlamentet har för avsikt att harmonisera konsumentlagstiftningen i EU. Parlamentet röstade nyligen om kommissionens så kallade grönbok om en översyn av EU:s konsumentregler. Majoriteten i parlamentet vill komplettera dagens minimilagstiftning med ett krav på ömsesidigt erkännande. Det innebär att Sverige även fortsättningsvis kan ha strängare konsumentskyddslagar än andra EU-länder men att vi inte har rätt att tillämpa våra strängare krav på företag i andra medlemsstater, om reglerna begränsar den fria rörligheten för varor eller tjänster. Detta riskerar att leda till att företag aktivt väljer att etablera sig i EU-länder med svag lagstiftning till skydd för konsumenter för att på så vis slippa undan den svenska lagstiftningen. Konsekvensen av detta blir en social dumpning av konsumentskyddet.
Med anledning av det som framförts ovan vill jag ställa följande fråga till ministern:
Vad avser ministern att göra för att garantera att den svenska konsumentlagstiftningen även fortsättningsvis ska erbjuda ett starkt och tillfredsställande skydd för konsumenterna?
Svar och interpellationsdebatt i kammaren 071026!

It don´t mean a thing if it ain´t got that swing

It don´t mean a thing if it ain´t got that swing – precis så – Fredrik Reinfeldts ”vackra” ord i regeringsförklaringen betyder inget ting då det inte svänger om dom. Däremot svängde vackert kring den vackra musiken som framfördes på Riksdagens högtidliga öppnande idag.
Bakom orden i regeringsförklaringen – som till stor del vilken statsminister som helst kunde framfört – förs en klasspolitik som kommer att ge svängdörrar för alla som inte har förmögenheter och höga löner, ut i ett Sverige med låglönejobb, osäkra anställningar, sänkt välfärd, dyra avgifter och kraftigt ökade klassklyftor.
Snittarna räcker inte till alla med alliansregeringen:
<a href="http://View image”>http://View image

Kommundagar med vänsterpartiet i Skåne

Vidgade klyftor och utanförskap i det borgerliga Sverige och vad innebär förändringarna i arbetsmarknads- och bostadspolitiken för kommunerna och hur ska vänstern agera?
Detta diskuterade riksdagsledamöterna Marianne Berg och Egon Frid, kommunalrådet Anneli Philipson, Malmö, och Anders Neergaard, integrationspolitiskt ansvarig i partistyrelsen under lördagen på vänsterpartiets kommundagar i Malmö.

Continue reading Kommundagar med vänsterpartiet i Skåne