It don´t mean a thing if it ain´t got that swing

It don´t mean a thing if it ain´t got that swing – precis så – Fredrik Reinfeldts ”vackra” ord i regeringsförklaringen betyder inget ting då det inte svänger om dom. Däremot svängde vackert kring den vackra musiken som framfördes på Riksdagens högtidliga öppnande idag.
Bakom orden i regeringsförklaringen – som till stor del vilken statsminister som helst kunde framfört – förs en klasspolitik som kommer att ge svängdörrar för alla som inte har förmögenheter och höga löner, ut i ett Sverige med låglönejobb, osäkra anställningar, sänkt välfärd, dyra avgifter och kraftigt ökade klassklyftor.
Snittarna räcker inte till alla med alliansregeringen:
<a href="http://View image”>http://View image

Kommundagar med vänsterpartiet i Skåne

Vidgade klyftor och utanförskap i det borgerliga Sverige och vad innebär förändringarna i arbetsmarknads- och bostadspolitiken för kommunerna och hur ska vänstern agera?
Detta diskuterade riksdagsledamöterna Marianne Berg och Egon Frid, kommunalrådet Anneli Philipson, Malmö, och Anders Neergaard, integrationspolitiskt ansvarig i partistyrelsen under lördagen på vänsterpartiets kommundagar i Malmö.

Continue reading Kommundagar med vänsterpartiet i Skåne

100 år med konventionell motor på Volvo – när får vi se Volvo som en föregångare med ett alternativ till bensin och diesel?

Det är 100 år sedan första motorn lämnade motorfabriken i Skövde. På fredagen firade Volvo Powertrain (lastvagnar) detta med stor bjudning för att visa upp sin moderna motorfabrik för kolegor inom Volvokoncernen och för riksdagsledamöter, näringslivs- och kommunrepresentanter från Skaraborg och Skövde.
Vi fick se en modern motorfabrik med stora nygjorda investeringar för att få bort monotona förslitande jobb och planer för en fortsatt stark investeringsvilja i Skövde.
Det var intressant och se vilken modern utveckling som sker inom motorindustrin men en fråga till Leif Johansson:
När kommer ett alternativ, ett reellt miljöalternativ inom motorområdet från Volvo som ett alternativ till disel och bensinmotorn?

En stad ovan molnen…….?

Under dagarna tre, 3-4 september har jag deltagit i Boverkets Plan- och byggdagar i Karlskrona på temat Hur bygger vi staden?
Dagarna avslutades med en diskussion som leddes av Alexandra Pascalidou med Mats Odell, Tove Lifvendahl, Göran Greider och Sabina Strand Dethorey.
Diskussionen inleddes med att Mats Odell fick representera och presentera regeringens (icke-)bostadspolitik och Göran Greider beskrev mycket fyndigt Mats Odells politik som att bygga en stad ovan molnen….! Ett stadsbygge utan grund och förankring som svävar i de blå molnen. En annan reflektion är att Mats Odell saknar förmåga att föra ett filosofiskt resonemang. Han kan bara vara plumt polemisk, vilket han blir i ett samtal med Göran Greider och i en interpellationsdebatt med undertecknad i riksdagen.

Skogen behöver fler naturreservat!

Det är med besvikelse jag tagit del av Monica Didrickssons debattartikel i sommar, ställd till riksdagsledamöterna i Skaraborg. Tyvärr kommer inte svaret som en överraskning. Företrädare för LRF har under året i olika sammanhang gett uttryck för att det är nog med krav på att skogsmark ska skyddas. Tyvärr visar tillståndet i våra skogar att mycket istället återstår att göra. En stor mängd växt- och djurarter i våra skogar missgynnas eller hotas. På rödlistan över hotade växter och djur i Sverige står för tillfället nästan 2 000 arter som ingår i någon av dessa kategorier. Det moderna skogsbruket utarmar livsmiljöerna för de flesta av dessa arter.

Continue reading Skogen behöver fler naturreservat!

Demokrativerkstad i världsförbättrarbyn på Jiingijamboriin!

Riksdagens scoutnätverk medverkade på Jiingijamboriin utanför Kristianstad under veckan 16 – 20 juli. Den 18 juli medverkade jag på lägrets demokrativerkstad i världsförbättrarbyn – arrangerade av riksdagens scoutnätverk. I världsförbättrarbyn deltog många föreningar och organisationer som arbetar med att förbättra världen.scoutbild.jpg
Jiingijamborii är Sveriges andra nationella jamboree som kommer att samla runt 23 000 scouter. Mellan den 14 juli och 22 juli sommaren 2007 kommer de stora fälten vid Rinkaby, söder om staden Kristianstad i södra Sverige att fyllas av liv och rörelse. I nio dagar kommer unga och gamla, svenska scouter och utländska scouter att tillsammans mötas, arbeta, glädjas och bli erfarenheter och upplevelser rikare. Vårt mål är att erbjuda deltagarna det bästa av scouting i Sverige.

Politikerbloggen om mobbing och hot!

Politikerbloggen publicerar för närvarande uppgifter om mobbing och hot som riksdagsledamöter har varit utsatta för i skolan och som politiker. Själv har jag deltagit i dessa enkäter och redovisat att jag har egna erfarenheter av både mobbing och hot. Jag tycker det är viktigt att vi är öppna med dessa företeelser och att det är vi som politiker som har ansvaret för att de som är unga idag och de som kommer efter oss i politiken slipper både mobbing i skolan och hot i det politiska arbetet.
Läs mer på Politikerbloggen om mobbing och hot här.