Välfärden måste stärkas genom mer resurser och mer personal!

Förslag och synpunkter från Vänsterpartiet i Vara angående det pågående budgetarbetet i Vara kommun:

Vi vill att det säkerställs att nuvarande resursfördelningsmodell inte slår negativt ekonomiskt och verksamhetsmässigt inom Socialnämndens verksamheter.

Vi vill att det säkerställs att Socialnämnden får de resurser som nämnden går back/riskerar gå back utifrån de ökade kostnaderna nämnden har för IFO:s verksamhet och som nämndens ordförande säger tas från äldreomsorgen.

Vi vill att det säkerställs att Socialnämnden kan göra satsningar för bättre arbetsmiljö för hemtjänstens personal och därmed bättre hemtjänstinsatser för vårdtagarna.

Vi vill att det säkerställs att Bildningsnämnden kan fortsätta att driva sin skolverksamhet på nuvarande nivå i hela kommunen.

Vi vill att det säkerställs att Vara kommun och majoriteten i kommunen använder kommunens del av ”välfärdsmiljonerna” till fler anställda inom välfärdsverksamheterna och därmed utökad vård för behövande invånare.

Vi vill att det säkerställs att där Konserthusets och Lagmansgymnasiets intressen står mot varandra ska Lagmansgymnasiets intressen prioriteras.

Vi vill att de sociala verksamheterna för människor med olika former av funktionshinder utökas rejält genom en generösare biståndsbedömning och fler öppenvårdsinsatser.

(Som exempel erbjuds idag vissa grupper endast aktiviteter en gång per månad.)

Vi vill att kommunen ökar takten i planeringen avseende detaljplaner, markanvisningsavtal och exploateringsavtal i syfte att påskynda byggandet av hyresrätter i Vara kommun.

Vi vill att kommunen bereder ett ärende som syftar till att utreda Vara kommuns möjligheter att etablera ett tankställe för biogas i Vara.

Vi vill att Vara kommun fortsätter arbetet med att uppfylla det grundläggande utbudet av kollektivtrafik inom Vara kommun.

(Enligt Landsbygdsprogrammet i VGR så finns det 8 orter i VGR som inte uppfyller ett grundläggande utbud av kollektivtrafik, varav Kvänum och Ullervad i Skaraborg.)

Grundläggande utbud av kollektivtrafik för Kvänums del, enligt Landsbygdsutredningen, bör vara:

Syfte med resorna

Arbets- och studiependling kan utföras i flera tidslägen. Goda anslutningar till det prioriterade nätet.

Grundläggande utbud

Ett minsta grundläggande utbud om tio dubbelturer per vardag och tre dubbelturer per helg.

Trafikslag 

Linjelagd trafik enligt fast tidtabell. Anropsstyrda turer kan tillämpas vid lågt resande.

(På vardagar kan dessa resor samordnas med skolskjutsar.)

Egon Frid (V)

20 år som socionom 10 januari 2016!

Egon Frid bild 2Idag är det 20 år sedan som jag började jobba som socionom efter min examen i januari 1996. 20 år, en lång tid! Jag har fått vara med om mycket i socionomyrket under denna tid, som socialsekreterare och mellanchef inom socialtjänsten. Det jag minns mest och kommer ihåg starkast är alla vård- och behandlingsärenden på socialtjänsten där människor med olika former av drogberoende och missbruk sökte hjälp och motiverades till vård som gav dem friheten från drogerna och möjligheten att leva ett liv fritt från missbruk. Tack till alla er som jag fick känna och arbeta med, där flera än idag skickar små hälsningar som tack för min arbetsinsats.
Idag är det ett annat socionomyrke som gäller, som konsumentsekreterare med konsumentrådgivning och budget- och skuldrådgivning. Även där ett jobb som socionom där jag kan vara med och göra skillnad och stötta människor som drabbas av oseriösa telefonförsäljare/företag med mera! Ha det fortsatt gått, se nyktert på tillvaron och Konsumtionsfrid på Er!

Tack för denna tiden i riksdagen!

Kära vänner och kamrater!

Tack för denna tiden i riksdagen!

Efter Vänsterpartiets tillbakagång i valet i september, från 5,8 till 5.6 %, med tre färre mandat, är jag tyvärr inte längre ledamot av Sveriges riksdag för Skaraborg och för Vänsterpartiet i Skaraborg.

Det har varit en tung månad för mig sedan valet men nu och faktiskt tack vare bra lokala vänstermöten så har jag återvänt och landat i Skaraborg igen. Hoppas vi ses i kampen för framtida segrar och större inflytande för det som vi vet är den bästa politiken. Det var inget större fel på vår politik i valet i år heller men det handlar om hur den paketeras, framförs och hur förutsättningarna är för ett gott mottagande, tillika med att väljarna röstar på oss. Vi lever i en tid av extrema högervindar och med en regering som gjort all politik till plånboksfrågor och med sin orättfärdiga politik skapat klyftor i samhället, mycket värre än tidigare klyftor, som SD har kunnat göra till en valframgång för sig och sin främlingsfientliga politik. Det rödgröna samarbetet kan säkert analyseras ur många vinklar också och ni har sett och läst att samarbetet är på väg att ta en paus, det senaste (sista) blev en gemensam rödgrön budgetmotion för 2011.

En framtidskommission har beslutats om av Vänsterpartiets partistyrelse och som leds av Ida Gabrielsson, Ung Vänsters ordförande. Den ska vara med och diskutera framtiden och analysera valet med mera. En hemsida har tagit fram för detta och den hittar ni på:

http://framtiden.vansterpartiet.se/

Vi i Vänsterpartiet ökade något i antal röster i Skaraborg i riksdagsvalet, i våra kommuner i Skaraborg gick vi +-0 när det gäller kommunala mandat och vi behöll vårt mandat i regionen. Tyvärr tappade vi mandatet i Skaraborg vilket var ett utjämningsmandat och även våra mandat i Södermanland och Jönköping (Alice Åström) försvann. Skaraborgsmandatet var det 22 mandatet av 22 i valet 2006. (På grund av att det blev åtta partier i riksdagen nu så hade vi behövt få 6.6 % i riksdagsvalet för att fått behålla 22 mandat.) Tyvärr tappade V i regionen som helhet vilket ledde till ett mindre mandat i regionfullmäktige, från 10 till 9.

På Skaraborgsbänken är det nu 10 skaraborgare, 4 S, 3 M, 1 C, 1 FP och 1 KD. (SD tog ingen riksdagsplats i Skaraborg men skövdebon Josef Fransson sitter för SD i riksdagen för Malmö kommun.) Som ni kanske vet så höll MP på att få en riksdagsplats för Skaraborg men Helene blev av med ”sin” plats till Västmanland under slutsammanräkningen.

Nu är det som det är. väljarna har valt, resultatet är klart och det är bara att komma igen eller rättare sagt, bara att fortsätta kämpa och jobba på. Det är bara ännu mera uppenbart att vi måste även arbeta aktivt för att bemöta SD och deras rasistiska och främlingsfientliga åsikter och politik.

Det är med stor tacksamhet kan jag se tillbaka på fyra fantastiska år i riksdagen och för förtroendet att få företräda er och våra väljare i Skaraborg och runt om i landet, och inte minst det parti, Vänsterpartiet, jag lagt ned min själ och mitt hjärta för till stöd för solidaritet och rättvisa, socialism och feminism, våra mest grundläggande värden.

Nu ber jag att – för fortsatta uppskattade kontakter – få hänvisa till egon.frid@telia.com och på 070-6365841. Ska fortsätta att skriva en del också på min blogg http://egonfrid.v-blog.se och på http://skaraborg.vansterpartiet.se

Kontakten med Er välkomnar jag verkligen! Allt gott till Er och vi ses i kampen mot rasism och främlingsfientlighet, i kampen för solidaritet och rättvisa och i kampen för jämlikhet och jämställdhet!

Med vänlig hälsning

Egon Frid, (V) Skaraborg

egon.frid@telia.com

070 636 58 41

http://www.vansterpartiet.se/

Valåret 2010 – gott rött år till Er alla!

Vill önska en God Jul och gott Rött år till alla
Hoppas att regeringen i valet 2010 kommer att falla
Vila upp er och ha ett riktigt Gott Nytt År
Arbete för solidaritet och rättvisa vi kommer att få
Låt julens fredsbudskap också klimatet gälla
Och att fler nu till vänstern vill sig sälla!

Vi lever i en orolig tid på många sätt och vis. Det är med stor oro som vi kan ta del av de fruktansvärda beslut som alliansregeringen genomdriver, nu senast igen inom sjukförsäkringen. Tänk att behöva riskera fyra år till med denna högerregering. Risken finns även att riksdagen om ett år kan innebära en riksdag som kan ha inslag av rasistiska och odemokratiska värderingar. Bara dessa tankar bör ge oss energi och kraft att mobilisera oss för det kommande valåret.

Det är med stor oro vi kan följa klimatmötet i Köpenhamn. Utifrån de stora förväntningarna på konkreta resultat och reella förändringar, för att minska koldioxidutsläppen, som är svåruppnåeliga, trots att det borde finnas politiskt utrymmer för detta, så ser resultatet ut att bli magert med fortsatt stor oro för klimatet och global orättvisa. Vi känner nog också samma oro att de stora förväntningarna på att minska den globala uppvärmningen, för att hindra glaciärer och polarnas isar att smälta, som viktiga exempel, kommer att finnas kvar även efter COP15. Det är också med stor oro vi ser den hårda konfrontativa hållningen från polisens sida mot demonstranterna, samt att när så många vill demonstrera för klimatförändringar och global rättvisa så sker det ändå med inslag av våld som förminskar det goda syftet.

En oro kan vi även känna politiskt då vi från Vänsterpartiets sida med stora förhoppningar gick in i det rödgröna samarbetet inför riksdagsvalet 2010, men i nuläget står stadigt men för lågt i opinionen. Vänstervinden måste återfå ny styrka. Det är denna styrka vi måste orka samla ihop inför valet 2010. Alla som sympatiserade med vänstern tidigare och var för ett närmare samarbete och att vi var en kraft att räkna med i realpolitiken måste få känna och se att nu är vi närmare att påverka politiken än någonsin. Detta måste vi få ut i valrörelsen 2010. Vänstern påverkar reellt den eventuellt kommande regeringspolitiken inom många områden. Vänstern gör skillnad och med större stöd kan vi göra ännu större skillnad. Vänstern är viktigt och i många avseenden nödvändig för en ökad jämlikhet, en ökad rättvisa, ett solidariskt samhälle. Den generella välfärden, en aktiv social bostadspolitik, en stark A-kassa, en värdig socialförsäkring, bara några exempel där vi är med och påverkar för en radikal och vänsterinriktad politik.

Oron vi känner hoppas jag kan vändas till en motivation till fortsatt kamp för allas lika värde, solidaritet och rättvisa, en god generell välfärd utan vinstintresse i vården, en social bostadspolitik, en energi- och klimatpolitik som ger ett hållbart samhälle, lokalt som globalt, en rättvis fördelning av våra gemensamma resurser och där folk inte profiterar på varandra och tror att en ohämmad konsumtion är lösningen på allt.

Det är jobbigt men oerhört spännande och många gånger inspirerande att få vara er representant i riksdagen. Jag vill tack för ert stöd och att ni hör av er och ger mig stöd i mitt uppdrag. Jag vill också tacka för ert förtroende att låta mig företräda er i valrörelsen till riksdagsvalet 2010. Det ska bli en stor utmaning och verkligen inspirerande att få göra en valrörelse som riksdagsledamot och de fördelar som detta innebär i form av tid och möjligheter att var på gator och torg och på möten med väljare och er i partiföreningarna. Vi är på alla nivåer i Vänsterpartiet värda en framgång i kommande val och att vår politik når ut till väljarna då folkflertalet gynnas på alla sätt av vänsterpartiets rödgröna politik!

En fridfull jul och ett rött 2010 till er alla.
Egon Frid

Europa är mer än EU!

Med anledning av att det är Europadagen idag så ska jag blogga lite om detta tema. Europadagens tanke måste väl ändå vara bygga på de positva förändringar som skett genom ett Europa utan murar och krig. Vissa framställer Europa lika med EU och att vi måste hylla EU för att tycka om Europa. Tänk om samarbetet i Europa och EU kunde handla om positiva förbättringar inom miljön och klimatet, solidariska förbättringar och reformer för jämställdhet. Alla som pratar om ett smalare och vassa EU, ett samarbete med de viktiga gränsöverskridande problemen med miljön, alkohol- och droger, arbetarnas- och kvinnors rättigheter för att ta några exempel. I stället håller EU på att bli bredare och trubbigare/djupare. EU lägger under sig mer och mer makt med tvingande harmoniseringar istället för progressiva reformer. Ett samarbete i Europa och en gemenskap med gränsöverskridande samarbete är bra och riktigt. Vi tillhör Europa och EU men vi behöver många EU-kritiska röster från vänstern i EU.

Vänsterpartiet presenterade sin skuggbudget!

En bostadsfond och investeringsstöd för byggande av hyresrätter!
I fredags presenterade jag, Egon Frid, vänsterns skuggbudget i Skara. Detta skedde i Domprostebyn, etapp 2. Denna etapp har inte kunnat byggas p g a regeringen stoppat investeringsstödet till byggande av hyresrätter.
Vänsterpartiet föreslår i sin skuggbudget att en bostadsfond inrättas som innebär en långsiktig statlig bostadsfinansiering för byggande av 40 000 lägenheter per år varav 20 000 ska vara hyresrätter. Dessutom ska fonden finansiera renovering av 65 000 lägenheter per år bland det s k miljonprogrammet. Bostadsfonden ska byggas upp under 10 år och varje år lånar Riksgälden upp 10 miljarder. Investeringsstödet är det viktigaste skälet för att det ska kunna byggas hyresrätter i Skara och att Domprostebyns andra etapp också ska kunna byggas berättade jag bland annat i Skara.

Continue reading Vänsterpartiet presenterade sin skuggbudget!

Littorin driver arbetslösa till kronofogden

Arbetslösa och långtidssjukskrivna med ärenden hos kronofogden, interpellation till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin (m)
Jag har blivit uppmärksammad på att a-kassorna under hösten kommer att bli hårdare i sin hantering av de personer som straffat ut sig från a-kassan genom att låta bli att betala medlemsavgiften och därmed kommer i skuld med tre månadsavgifter innan de utesluts samt de personer som inte kan betala den förhöjda a-kasseavgiften. Till följd av detta räknar Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) med att antalet ansökningar om betalningsföreläggande kommer att bli omfattande.
IAF gör bedömningen att de allra flesta har en relativt god betalningsförmåga och därför relativt snabbt kommer att kunna betala sina skulder. Dock finns det en grupp av människor som kommer att drabbas hårt, nämligen de arbetslösa som är långtidssjukskrivna. De får inte ta del av det så kallade jobbavdraget men drabbas ändå av den förhöjda a-kasseavgiften då denna grupp, till skillnad från dem som är enbart arbetslösa, inte är befriade från den förhöjda avgiften. Bedömningen är att många i gruppen arbetslösa och långtidssjukskrivna har så låg betalningsförmåga att de helt enkelt inte kan göra rätt för sig och därför kommer att hamna hos Kronofogdemyndigheten (KFM) för indrivning.

Continue reading Littorin driver arbetslösa till kronofogden

På Bok & Biblioteksmässan

I allmänna motionstidens tidevarv deltog jag och ett antal riksdagsledamöter i Riksdagens informationsmonter på Bok & Biblioteksmässan i Göteborg. Riksdagsbiblioteket informerade om sin verksamhet som ett av våra viktiga och kulturvärda bibliotek som vi har i Sverige. Våra böcker står för vår centrala yttrandefrihet och Riksdagen är vår symbol för demokratin och yttrandefriheten i vårt land. Stolt representerade jag alltså Riksdagen på Bok & Biblioteksmässan.

Continue reading På Bok & Biblioteksmässan