Debattsvar om poliser

I skaraborgspress, i slutet av maj och början av juni, påstår Cecilia Widegren och Ulf Sjösten (m) felaktigt att Vänsterpartiet vill se nedskärningar i rättsväsendet. Under den förra mandatperioden ökade vi tillsammans med (s) och (mp) rättsväsendets budget till historiskt stora nivåer. Och vi föreslår fortsatta förstärkningar av budgeten, tvärtom mot vad Cecilia Widegren påstår. Låt vara att vi inte vill se lika stora förstärkningar som Cecilia Widegren, men låt då diskussionen handla om detta. Det är ohederligt av dem att påstå att vi föreslår nedskärningar. Vänsterpartiet satsar också på polisen!

Continue reading Debattsvar om poliser

Folknykterhetens dag i Skövde

På Folknyktethetens dag medverkade jag på Godtemplargården i Skövde och framförde kravet att Sverige måste få rätt att som nation fastställa sina egna införselkvoter. Dagens införselkvoter på 230 l olika sorters alkoholdrycker är absurda och kan inte anses ha någonting med egen konsumtion att göra. De 21 l olika sorter alkholdrycker som gälde innnan 1995 bör få gälla. Läs mitt tal om EU:s alkoholstrategi och införselkvoterna!

Continue reading Folknykterhetens dag i Skövde

Jakten på de arbetslösa

Att pressa och jaga de arbetslösa är huvudstrategin i regeringen Reinfeldts så kallade jobbpolitik. Sänkt ersättning från a-kassan, hårdare krav på att söka jobb överallt i landet från första dagen och fler tillfälliga, otrygga anställningar är huvudingredienserna i denna politik. Det är en hänsynslös och oansvarig politik på många sätt. Särskilt hänsynslös är den mot landets många deltidsarbetslösa – vilka nästan uteslutande är lågavlönade kvinnor.

Continue reading Jakten på de arbetslösa