För en folkresning mot narkotikan och en kraftigt förstärkt narkomanvård!

Vi behöver en folkresning mot narkotikan! Detta handlar inte om en politisk tävlingsgren att vara mest avståndstagande mot narkotika utan ett behov av att hela samhället, alla personer och alla verksamheter som är berörda av ett av vårt största samhällsproblem inriktar sig på ett narkotikafritt samhälle.

Continue reading För en folkresning mot narkotikan och en kraftigt förstärkt narkomanvård!

Drogpolitiskt konferens 11 maj

Vänsterpartiet håller en Drogpplitiskt konferens i riksdagen den 11 maj. Inför denna konferens har en grupp inom vänsterpartiets riksdagsgrupp tagit fram en rapport ”Knarkare är också människor”. Denna rapport presenteras och diskuteras på konferensen. Ett förslag som släppts till pressen innan konferensen är ett förslag i rapporten att avkriminalisera eget bruk av narkotika.

Continue reading Drogpolitiskt konferens 11 maj

Artikel i City

Lätta bördan för överskuldsatta
Man räknar med att det finns 16 000 evighetsgäldenär – människor som inte kan betala av sina skulder under överskådlig tid.
Antagligen är antalet mycket högre, skriver Egon Frid, riksdagsledamot, v, och Lotta Lagnander, ordförande föreningen Fattiga riddare. De föreslår elva punkter för att göra livet drägligare för de skuldsatta.

Continue reading Artikel i City

Av DN avvisad insändare om Skuldsanering – ett PR-jippo

Denna insändare har en person skrivit som jag har haft mycket kontakt med angående överskuldsattas situaiton. Personen har försökt få in denna insändare i DN men blivit avvisad för personen inte vill röja sitt namn och adress. Jag vill därför ge utrymme på min blogg för personens uppfattning och åsikter i frågan.

Continue reading Av DN avvisad insändare om Skuldsanering – ett PR-jippo

Uppdrag Granskning

Det året Janne Josefsson var aktuell som årets svensk röstade jag för att han skulle bli det. Jag jobbade då på Socialtjänsten i Falköping och fick många blickar på mig för att jag valde honom framför att försvara socialtjänsten. Janne Josefsson har gjort mycket för att lyfta fram rättsäkerheten i Sverige och utsattas situation.

Continue reading Uppdrag Granskning

Mänskliga rättigheter?

Denna artikel är författad av ordförande i Föreningen Stockholms Hemlösa, Rolf Nilsson och jag ger gärna plats på min blogg för denna viktiga mänskliga rättighet – en egen bostad!
”Bara i Stockholm står det närmare 200 000 människor i kö för en hyresrätt och vi har ca 5 000 hemlösa, men enligt socialborgarråd Ulf Kristersson (m) är bostad/hemlösheten i Stockholm inte ett bostadspolitiskt problem. Vad är då problemet för alla dessa människor?”

Continue reading Mänskliga rättigheter?

Låt oss slippa fler lögnaktiga flygblad från Nationalsocialistisk front!

Än en gång har ett flygblad spritts i Vara från av Nationalsocialistisk front. De sprider ännu ett lögnaktigt flygblad om att yttrandefriheten är hotad och vill att lagen om hets mot folkgrupp avskaffas. För personer och organisationer som accepterar och lever efter svenska demokratiska principer så har vi en stark yttrandefrihet i Sverige.

Continue reading Låt oss slippa fler lögnaktiga flygblad från Nationalsocialistisk front!

Besök på SVEBIO

Idag så besökte jag tillsammans med en grupp från vänsterpartiet SVEBIO och träffade Kent Nyström som är Verkställande Ledamot/VD på SVEBIO, Svenska Bioenergiföreningen.
Vänsterpartiet ser bioenergi som en viktig enegiresurs för att minska fosila bränslen för uppvärmning och drivmedel och på så sätt medverka till att minska koldioxidutsläppen.

Continue reading Besök på SVEBIO