Jag är Vänsterpartist och nykterist! Har varit kommunpolitiker i Skövde för Vänsterpartiet sedan 1983. Mellan 1999 och 2006 var jag hälso- och sjukvårdspolitiker i Västra Götalandsregionen. Från 2006 till 2010 var jag riksdagsledamot för Vänsterpartiet och Skaraborg. Från 2014 till 2018 var jag ledamot i regionfullmäktige och ledamot i Kollektivtrafiknämnden. Nu är jag kommunpolitiker i Vara sedan valet 2014. Civilt så är jag socionom, född 1957, har två vuxna barn och fyra barnbarn, är gift med Christina Hagberg och bor i Vara. Har jobbat tio år som socionom och enhetschef inom socialtjänsten. Innan jobbade jag inom Konsum. Mina intressen är föreningsliv, friluftsliv och MC. Jag är bland annat aktiv inom nykterhetsrörelsen IOGT-NTO på Park Bio i Vara. Jag skriver på bloggen/hemsidan som vänsterpartist och privatperson. Åsikterna är mina egna och inte nödvändigtvis partiets.

Jag är Vänsterpartist och nykterist! Har varit kommunpolitiker i Skövde för Vänsterpartiet sedan 1983. Mellan 1999 och 2006 var jag hälso- och sjukvårdspolitiker i Västra Götalandsregionen. Från 2006 till 2010 var jag riksdagsledamot för Vänsterpartiet och Skaraborg. Från 2014 till 2018 var jag ledamot i regionfullmäktige och ledamot i Kollektivtrafiknämnden. Nu är jag kommunpolitiker i Vara sedan valet 2014. Civilt så är jag socionom, född 1957, har två vuxna barn och fyra barnbarn, är gift med Christina Hagberg och bor i Vara. Har jobbat tio år som socionom och enhetschef inom socialtjänsten. Innan jobbade jag inom Konsum. Mina intressen är föreningsliv, friluftsliv och MC. Jag är bland annat aktiv inom nykterhetsrörelsen IOGT-NTO på Park Bio i Vara. Jag skriver på bloggen/hemsidan som vänsterpartist och privatperson. Åsikterna är mina egna och inte nödvändigtvis partiets.

Interpellation om införselkvoterna av alkohol

Fredagen den 15 juni höll jag min sista debatt under vårterminen i riksdagen då min interpellation om införselkvoter av alkohol besvarades av folkhälsominister Maria Larsson (kd). Ur interpellationen: ”Mängden alkohol man får föra in för privat bruk från ett annat EU-land är i dag 110 liter öl, 90 liter vin, 20 liter starkvin och 10 liter sprit. Alkoholinförseln har bidragit till den konsumtionsökning av alkoholdrycker som Sverige haft de senaste tio åren. Vid EU-inträdet gällde en gräns på 21 liter alkohol (1 liter sprit, 5 liter vin och 15 liter öl) för privatpersoner vid utlandsresor. Den nivån var betydligt sundare än dagens 230 liter. Nuvarande kvoter är absurda och kan inte ses som något annat än uppmuntran till smuggling och svartförsäljning.”

Fortsätt läsa Interpellation om införselkvoterna av alkohol

Stoppa SMS-lånen!

Fredagen den 15 juni debatterade jag min interpellationen om SMS-lån med justitieminister Beatrice Ask. Det måste vara rimligt att reglera denna tveksamma utlåningsverksamhet som gör det alltför enkelt att låna pengar snabbt och som bidrar till att fler lånar som redan har en anstängd lånesituation. SMS-lånent ränta som kallas för avgifter är snudd på ocker. Märkligt är dock att höra i debatten om nyliberalernas försvar av marknadskrafternas rätt att sko sig på konsumenterna och låntagarna istället för att oro sig för vad en ohämmad utlånging och konsumtion får för konsekvenser.

Fortsätt läsa Stoppa SMS-lånen!

Debattsvar om poliser

I skaraborgspress, i slutet av maj och början av juni, påstår Cecilia Widegren och Ulf Sjösten (m) felaktigt att Vänsterpartiet vill se nedskärningar i rättsväsendet. Under den förra mandatperioden ökade vi tillsammans med (s) och (mp) rättsväsendets budget till historiskt stora nivåer. Och vi föreslår fortsatta förstärkningar av budgeten, tvärtom mot vad Cecilia Widegren påstår. Låt vara att vi inte vill se lika stora förstärkningar som Cecilia Widegren, men låt då diskussionen handla om detta. Det är ohederligt av dem att påstå att vi föreslår nedskärningar. Vänsterpartiet satsar också på polisen!

Fortsätt läsa Debattsvar om poliser

Debatt om Allmännyttan och hyresrätten

På torsdagen höll jag min sista stora anförande för en av vårens stora frågor i riksdagen och då särskilt i mitt utskott, Civilutskottet. Det gällde regeringens förslag till ändringar i den s. k. Allbolagen, vilket innebär att de vill att utförsäljningen av allmännyttan ska få ske utan den tidigare tillståndsgivningen hos länsstyrelsen.

Fortsätt läsa Debatt om Allmännyttan och hyresrätten