Jag är Vänsterpartist och nykterist! Har varit kommunpolitiker i Skövde för Vänsterpartiet sedan 1983. Mellan 1999 och 2006 var jag hälso- och sjukvårdspolitiker i Västra Götalandsregionen. Från 2006 till 2010 var jag riksdagsledamot för Vänsterpartiet och Skaraborg. Från 2014 till 2018 var jag ledamot i regionfullmäktige och ledamot i Kollektivtrafiknämnden. Nu är jag kommunpolitiker i Vara sedan valet 2014. Civilt så är jag socionom, född 1957, har två vuxna barn och fyra barnbarn, är gift med Christina Hagberg och bor i Vara. Har jobbat tio år som socionom och enhetschef inom socialtjänsten. Innan jobbade jag inom Konsum. Mina intressen är föreningsliv, friluftsliv och MC. Jag är bland annat aktiv inom nykterhetsrörelsen IOGT-NTO på Park Bio i Vara. Jag skriver på bloggen/hemsidan som vänsterpartist och privatperson. Åsikterna är mina egna och inte nödvändigtvis partiets.

Jag är Vänsterpartist och nykterist! Har varit kommunpolitiker i Skövde för Vänsterpartiet sedan 1983. Mellan 1999 och 2006 var jag hälso- och sjukvårdspolitiker i Västra Götalandsregionen. Från 2006 till 2010 var jag riksdagsledamot för Vänsterpartiet och Skaraborg. Från 2014 till 2018 var jag ledamot i regionfullmäktige och ledamot i Kollektivtrafiknämnden. Nu är jag kommunpolitiker i Vara sedan valet 2014. Civilt så är jag socionom, född 1957, har två vuxna barn och fyra barnbarn, är gift med Christina Hagberg och bor i Vara. Har jobbat tio år som socionom och enhetschef inom socialtjänsten. Innan jobbade jag inom Konsum. Mina intressen är föreningsliv, friluftsliv och MC. Jag är bland annat aktiv inom nykterhetsrörelsen IOGT-NTO på Park Bio i Vara. Jag skriver på bloggen/hemsidan som vänsterpartist och privatperson. Åsikterna är mina egna och inte nödvändigtvis partiets.

Debattsvar om poliser

I skaraborgspress, i slutet av maj och början av juni, påstår Cecilia Widegren och Ulf Sjösten (m) felaktigt att Vänsterpartiet vill se nedskärningar i rättsväsendet. Under den förra mandatperioden ökade vi tillsammans med (s) och (mp) rättsväsendets budget till historiskt stora nivåer. Och vi föreslår fortsatta förstärkningar av budgeten, tvärtom mot vad Cecilia Widegren påstår. Låt vara att vi inte vill se lika stora förstärkningar som Cecilia Widegren, men låt då diskussionen handla om detta. Det är ohederligt av dem att påstå att vi föreslår nedskärningar. Vänsterpartiet satsar också på polisen!

Continue reading Debattsvar om poliser

Folknykterhetens dag i Skövde

På Folknyktethetens dag medverkade jag på Godtemplargården i Skövde och framförde kravet att Sverige måste få rätt att som nation fastställa sina egna införselkvoter. Dagens införselkvoter på 230 l olika sorters alkoholdrycker är absurda och kan inte anses ha någonting med egen konsumtion att göra. De 21 l olika sorter alkholdrycker som gälde innnan 1995 bör få gälla. Läs mitt tal om EU:s alkoholstrategi och införselkvoterna!

Continue reading Folknykterhetens dag i Skövde

Jakten på de arbetslösa

Att pressa och jaga de arbetslösa är huvudstrategin i regeringen Reinfeldts så kallade jobbpolitik. Sänkt ersättning från a-kassan, hårdare krav på att söka jobb överallt i landet från första dagen och fler tillfälliga, otrygga anställningar är huvudingredienserna i denna politik. Det är en hänsynslös och oansvarig politik på många sätt. Särskilt hänsynslös är den mot landets många deltidsarbetslösa – vilka nästan uteslutande är lågavlönade kvinnor.

Continue reading Jakten på de arbetslösa