Folknykterhetens dag i Skövde

På Folknyktethetens dag medverkade jag på Godtemplargården i Skövde och framförde kravet att Sverige måste få rätt att som nation fastställa sina egna införselkvoter. Dagens införselkvoter på 230 l olika sorters alkoholdrycker är absurda och kan inte anses ha någonting med egen konsumtion att göra. De 21 l olika sorter alkholdrycker som gälde innnan 1995 bör få gälla. Läs mitt tal om EU:s alkoholstrategi och införselkvoterna!

Continue reading Folknykterhetens dag i Skövde

Jakten på de arbetslösa

Att pressa och jaga de arbetslösa är huvudstrategin i regeringen Reinfeldts så kallade jobbpolitik. Sänkt ersättning från a-kassan, hårdare krav på att söka jobb överallt i landet från första dagen och fler tillfälliga, otrygga anställningar är huvudingredienserna i denna politik. Det är en hänsynslös och oansvarig politik på många sätt. Särskilt hänsynslös är den mot landets många deltidsarbetslösa – vilka nästan uteslutande är lågavlönade kvinnor.

Continue reading Jakten på de arbetslösa

För en folkresning mot narkotikan och en kraftigt förstärkt narkomanvård!

Vi behöver en folkresning mot narkotikan! Detta handlar inte om en politisk tävlingsgren att vara mest avståndstagande mot narkotika utan ett behov av att hela samhället, alla personer och alla verksamheter som är berörda av ett av vårt största samhällsproblem inriktar sig på ett narkotikafritt samhälle.

Continue reading För en folkresning mot narkotikan och en kraftigt förstärkt narkomanvård!

Drogpolitiskt konferens 11 maj

Vänsterpartiet håller en Drogpplitiskt konferens i riksdagen den 11 maj. Inför denna konferens har en grupp inom vänsterpartiets riksdagsgrupp tagit fram en rapport ”Knarkare är också människor”. Denna rapport presenteras och diskuteras på konferensen. Ett förslag som släppts till pressen innan konferensen är ett förslag i rapporten att avkriminalisera eget bruk av narkotika.

Continue reading Drogpolitiskt konferens 11 maj

Artikel i City

Lätta bördan för överskuldsatta
Man räknar med att det finns 16 000 evighetsgäldenär – människor som inte kan betala av sina skulder under överskådlig tid.
Antagligen är antalet mycket högre, skriver Egon Frid, riksdagsledamot, v, och Lotta Lagnander, ordförande föreningen Fattiga riddare. De föreslår elva punkter för att göra livet drägligare för de skuldsatta.

Continue reading Artikel i City

Av DN avvisad insändare om Skuldsanering – ett PR-jippo

Denna insändare har en person skrivit som jag har haft mycket kontakt med angående överskuldsattas situaiton. Personen har försökt få in denna insändare i DN men blivit avvisad för personen inte vill röja sitt namn och adress. Jag vill därför ge utrymme på min blogg för personens uppfattning och åsikter i frågan.

Continue reading Av DN avvisad insändare om Skuldsanering – ett PR-jippo

Uppdrag Granskning

Det året Janne Josefsson var aktuell som årets svensk röstade jag för att han skulle bli det. Jag jobbade då på Socialtjänsten i Falköping och fick många blickar på mig för att jag valde honom framför att försvara socialtjänsten. Janne Josefsson har gjort mycket för att lyfta fram rättsäkerheten i Sverige och utsattas situation.

Continue reading Uppdrag Granskning