Det finns en inneboende motsättning i Kollektivtrafikplanen i Skövde

Synpunkter till Skövde kollektivtrafikplan 2025, med utblick 2035 – lägesrapport

Det finns en inneboende motsättning i Kollektivtrafikplan Skövde.
Kollektivtrafiken och biltrafiken i Skövde är i konflikt med varandra. Den ökade befolkningen i Skövde och har lett till att biltrafiken har ökat så mycket att kollektivtrafiken har framkomlighets- och tillgänglighetsproblem i både stadstrafiken och regiontrafiken. Det är en del brister i utbyggnaden av kollektivtrafiken i Skövde som vi nu ser konsekvenserna av. Vi tycket att det är synd att fortsätta med samma inlåsningseffekter av kollektivtrafiken i Skövde in i framtiden.
I Skövde kollektivtrafikplan 2025, med utblick 2035 – lägesrapport, redogörs för problemet med den ökade biltrafiken och hur det inverkar på kollektivtrafiken på bland annat sidan 24 och sidan 26.
Problemet handlar hållbarhetsmål, trafikstrategi, framkomlighet, restider, långsiktig utveckling i tydliga stråk, separata körfält och samordning av trafikslag.
Det blir motsägelsefullt med fjärde stycket sid. 26 under rubriken ”Långsiktig utveckling i tydliga stråk”:
”Att ett stråk pekas ut behöver inte betyda att det ska finnas separata körfält överallt, om framkomligheten ändå är god. Här behövs samordning för en fortsatt utbyggnad om biltrafiken ökar.”
Meningen står i kostsamt till vad som uttrycks i andra delar av förslaget utifrån hållbarhetsmål och trafikstrategi.
Vi menar att Skövde kollektivtrafik 2025, med utblick 2035 – lägesrapport, bör tydligt och konkret poängtera att det behövs en samordning inom trafikstrategin så att kollektivtrafikens framkomlighet prioriteras.
Stycket på sidan 24, ”Kvalitetsmålen för stadens struktur är:
• Kollektivtrafiken ska bidra till att skapa en tydlig struktur för framtidens Skövde tätort.
• Busstrafiken ska ha prioriterad framkomlighet i de prioriterade kollektiv- trafikstråken i de centrala delarna av Skövde tätort.
• Det hållbara resandet ska öka genom att stads- och kollektivtrafikutveckling ska ske samordnat.”
Här är det viktigt att poängtera att dessa kvalitetsmål inte bara rör tätorten utan även som till exempel infartsvägarna till Skövde tätort och centrum då vi ser redan nu köer från Våmb inemot centrum där regionbusstrafiken står i köerna och hindras i sin framkomlighet av bilköerna. Detta motiverar inte resenärerna att välja bort bilen. Vi bör planera och bygga kollektivtrafiken och kollektivtrafikstråk som gynnar bussen och motiverar resande att gå över till bussen och kollektiva resor.
Då Skövde Resentrum är en stor bytespunkt för både lokaltrafiken och regiontrafiken, med buss, till Västra Stabanan och tågtrafiken så är det extra viktigt att beakta framkomligheten för busstrafiken i Skövde.

Egon Frid (V), ledamot i Kollektivtrafiknämnden
Gertrud Ingelman (V), ersättare i Kollektivtrafiknämnden

Dela med vänner!

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.