Miljö och hälsa hör starkt samman, både medborgare och vår miljö ska bli och vara friska!

Inlägg på regionfullmäktige angående Miljöplanen 2017 – 2000

Ordförande, fullmäktige och åhörare!vattenkran

Vill börja med att yrka bifall till föreliggande förslag till Miljöplan 2017 – 2000. Västra Götalandsregionen är en av flera aktörer som har ansvaret för att uppfylla miljömålen! Västra Götalandsregionen kan också i praktiken stark bidra till att våra miljömål uppfylls. Miljöplanen är ett medel i detta.
Gränssnittet där miljöfrågorna, miljöarbetet och miljövården möter arbetsmarknadsåtgärder är hårfin. Här kan vi växla upp våra insatser inom t ex gröna jobb, jobb inom de gröna näringarna, naturvård och för vår ekologiska hållbarhet. Detta är viktiga miljöinsatser kopplat också till att spridningen av kemikalier ska begränsas och farliga kemikalier ska fasas ut.
Regionen bör på olika sätt understödja arbetet med att bättre rena våra utsläpp, värna vattendrag och våtmarker och att synliggöra miljöproblemen i inte minst vårt Västerhav.
Transportsektorns omställning till fossiloberoende har en stor utvecklingspotential där vi hoppas mycket på biogas ihop med andra miljövänliga drivmedel. Biogas går att utvinna ur såväl skogsråvara som gödsel och matavfall. Det är viktigt att regionen ger fortsatt stöd till utvecklingen av biogas och är en pådrivande aktör som givare och beställare!
Regionen kan ta fler initiativ till att transportslagen samarbetar, främst för att få gods på järnväg och inom sjöfarten på Göta Älv och Vänern! Naturligtvis är en förstärkt kollektivtrafik viktigt för miljön!
Vänsterpartiet vill säkerställa regionens arbete för fossiloberoende och att fortsättning på satsningen av biogas och andra miljövänliga drivmedel sker!
Avslutningsvis ställer vi oss naturligtvis bakom att miljö och hälsa stark hör samman och målet är att både medborgarna och vår miljö ska vara och bli friska!

Dela med vänner!

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.