Ulla fick budgetdebatten att lyfta och lysa rött i riksdagen idag

Ett parti som lyfte budgetdebatten i riksdagen i dag – då Ulla höll sitt tal:
”Sambeskattningen avskaffades för 30 år sedan, det var redan då en förlegad kvarleva. Den skattesubventionerade hemmafrun är nu tillbaka ett länge eftersträvat mål för KD. För den förmånliga bidragssumman på 3 000 kr ska hon hålla sig borta från arbetsmarknaden. Hallelulja, vårdnadsbidraget är här Länge leve den traditionella heterosexuella kärnfamiljsnormen! Samtidigt sänker ni ersättningsnivån i föräldraförsäkringen allt för att upprätthålla den könsmärka ansvarsfördelningen av hem och barn.”


”Fler i arbete- Fler vägar tillbaka heter regeringens budgetproposition tillbaks till vad? hemmafruar, pigor och fattigdom?
Nu har vi genomgått ett år när den ekonomiska makteliten även innehaft den politiska makten
Och det skulle kunna sammanfattas som det förlorade och försuttna året för oss kvinnor, jämlikheten, miljön, klimatet och för välfärdens långsiktiga fortlevnad, vi lever i tillbaka rullningarnas tid.
Det som presenterades som fräscht och nytänkt i valrörelsen har redan börjat lukta gammaldags klassförakt och illa dold cynism. Trots smiley gubbar, nystart jobb och nyfriska jobb så är ni precis som de gamla moderaterna. Låt mig sammanfatta er politik; Det ska löna sig att vara rik och vara dyrt att vara fattig. Det ska löna sig att bo ståndsmässigt i storstad och straffa sig att bo i glesare bygder. Det ska löna sig att vara man och straffa sig att vara kvinna. Och ni belönar arbetsgivarorganisationer men straffar fackliga. Gammal go moderat politik., nygamla Moderaterna
Vi kommer ihåg Statsministerns bevingade ord ” Det finns en skugga bakom varje skattekrona som vi talar alldeles för lite om” . Reinfeldt ansåg att skattesänkningarna under bo Lundgrens tid var alldeles för stora och orättvist fördelade. Men på ett år har ni genomfört över hälften av de skattesänkningarna och ni har även lyckats med en ännu orättvisare fördelning, 2/3 till den rikaste tredjedelen. Dessutom ordnar ni nu skatteamnesti för alla med förmögenheter utomlands. Inte illa säger nog Lundgren. Tack för kaffet, säger nog allt fler, där de står skattemiljardärernas skugga.
Och Statsministern leder nog floskeltoppen. ”Jag är garanten för att den svenska modellen inte förändras” Det var inte mycket till garanti. Om det fanns en reklamationsnämnd för svikna politiska löften så skulle de ha fullt upp efter den borgerliga regeringens första år.
Finansministern är stolt här idag men kanske inte riktigt nöjd, för trots allt ni hunnit med så finns det fortfarande starka värderingar om jämlikhet och solidaritet. Därför är folk så förbannade på det som sker. Låt mig ta några exempel på den avskaffade förmögenhetsskatten den ger 200 personer över 1 miljon direkt ner i plånboken medan försämringarna i a-kassan innebär att en långtidsarbetslös LO medlem får drygt 1000 kr mindre i månaden. De som återigen får mest i jobbskatteavdrag är de med inkomster över 350 000.
Antalet visstidsanställningar har kraftigt ökat de senaste 15 åren framför allt drabbas ungdomar och främst unga kvinnor. Regeringen väljer då att ytterligare underlätta otrygga anställningar och samtidigt inför man ytterligare 2 karensdagar i arbetslöshetsförsäkringen. Tror verkligen regeringen att människor okynnes stämplar mellan sina visstidsanställningar eller anser ni att det är rätt att människor som lever under väldigt otrygga villkor ska bidra till att finansiera skattesänkningar till dem som har trygga och högavlöande jobb?
Vinsterna i bolagen slår rekord på rekord, Börsbolagens bonusprogram värderas till 100 miljarder och det går 40 industriarbetarlöner på en direktörslön,. Samtidigt som var 5:e stockholmare upplevt att de inte fått pengarna att räcka månaden ut. Det ses inte som något problem av Finansministern eller hans ekonomiska rådgivare Professor Calmfors, istället oroar de sig för löneutvecklingen och det har de mage att göra när kvinnor äntligen lyckas knapra in lite på löneskillnaden. Det säger något om vems perspektiv de har i analysen av samhällsproblemen. Min mor som är pensionär sa i telefon häromdagen ”De tänker bara på dem däruppe”
Vi vill inte att politiken ska ha några blinda fläckar kunde vi höra statsministerns säga i tisdags. Och la därefter fram en reform som måste ses som den mest träffsäkra av alla om man vill försämra för kvinnor nämligen försämringarna i A-kassan när det gäller deltidsstämpling. Det drabbar direkt drygt 200 000 kvinnor inom kommunal, Handels, HTF o Hälften av alla kvinnor som stämplade 2005 var deltidsstämplande. Först stoppar ni lagstiftningen som gav kvinnor rätt till heltid sedan
bestraffar ni kvinnorna när de inte får heltidsjobb. Dubbel bestraffning är en känd härskarteknik.
Ni har tyvärr inte bara en blind fläck utan ett stort svart hål.
Utbildningsminister Björklund kallar oss tokfeminister, vi som är så oförskämda att vi dels ser att kvinnor blir strukturellt diskriminerade och dels vill göra något åt det.
Men Finansministern säger Det finns en väldigt stor förståelse i alliansen för att föra en offensiv jämställdhetspolitik . Vari den offensiva jämställdhetspolitiken består i är vi många som undrar. Förra året deklarerade regeringen att de tiodubblade resurserna till jämställdhetspolitiken och satsade 400 miljoner kronor för 2007. Det har visat sig vara en bluff. För bara en tiondel av pengarna har använts.
Det är en skandal att regeringen har tryckt på pausknappen i jämställdhetsarbetet.
Offensiv är tydligen detsamma som walk over.
Vi Kvinnor är de stora förlorarna, när sjukförsäkringen försämras. Vi är mer sjukskrivna, eftersom vi har dubbelarbetar, fler arbetsskador och sämre arbetsmiljö. Först drar ni ned kraftigt på arbetsmiljöområdet och sen ska ni satsa på rehabilitering. Det känns rätt bakvänt. Det ni kallar satsning är en besparing på sjuka människor. Det blir 300 kr mindre i månaden för en sjukskriven kvinna med en månadslön på 20 000 kr . Det är mycket när man redan har dålig ekonomi. Det är en helt annan sorts oro än den som förmögna villaägare nu måste känna, när de måste välja vilken Hedgefond de ska placera sina nya friska tusenlappar i. Samtidigt fråntar ni fackens medlemmar möjligheten att via avtalsförsäkringar komplettera sina inkomster vid sjukdom genom att införa begränsningar så att ingen ska kunna få mer än 75 % ersättning. Dessutom gör ni i praktiken sjukdom till saklig grund för uppsägning vilket innebär att 106 000 som varit sjukskrivna 6 månader eller längre nu kan förlora sina jobb. Och arbetsgivarna får ett incitament i att strunta i att göra något. Det är flera flugor i en smäll. LAS urholkas ytterligare, samtidigt som utslagningen från arbetsmarknaden ökar. Det är så cyniskt att man baxnar.
Närmare 60 % av skattesänkningarna har gått till män och då framförallt höginkomsttagare. Ni tom skattesubventionerar deras bristande ansvarstagande i hemarbetet genom införandet av Hushållsnära tjänster, Överklassnära passar nog bättre – låt dem skura sina egna toaletter. För samma summa kan vi istället få 5 000 välfärdsproffs i Folknära tjänster inom äldreomsorgen då kan de 60 000 kvinnor som tvingats gå ned i arbetstid för att vårda sina anhöriga istället återgå till sitt arbete .
Vänsterpartiet har föreslagit kvalitetssatsningar i välfärden genom att möjliggöra 200 000 nya Folknära jobb, för att stärka hemtjänsten, minska barngruppernas storlek inom förskolan och skolan, korta vårdköerna, en politik som framför allt vi kvinnor tjänar på. Orealistiskt anser finansministern samtidigt som han gjort skattesänkningar för höginkomsttagare för mycket större belopp Det här är en kärnfråga i den ekonomiska politiken som Anders Borg och hans rådgivare gärna undviker; vems verklighet är det som räknas? I den här budgetpropositionen är det en sak som är glasklar; inte lågavlöande, deltidsarbetande och dubbelslitande kvinnor i alla fall.
Sambeskattningen avskaffades för 30 år sedan, det var redan då en förlegad kvarleva. Den skattesubventionerade hemmafrun är nu tillbaka ett länge eftersträvat mål för KD. För den förmånliga bidragssumman på 3 000 kr ska hon hålla sig borta från arbetsmarknaden. Hallelulja, vårdnadsbidraget är här Länge leve den traditionella heterosexuella kärnfamiljsnormen! Samtidigt sänker ni ersättningsnivån i föräldraförsäkringen allt för att upprätthålla den könsmärka ansvarsfördelningen av hem och barn.
En lösning på kvinnors underordning som högern brukar framhålla är privatisering av välfärden. Men nedskärningar på personalen är det gängse sättet att pressa anbudspriset vid upphandlingar. Det leder till ökad stress och sämre arbetsmiljö. Kvinnors löner stiger inte vid privatisering. Däremot ökar löneskillnaderna mellan kvinnor och män och Löneutvecklingen över tid är betydligt sämre.
Vinnarna är de stora vårdföretagen. Så sluta använd diskrimineringen av kvinnor på arbetsmarknaden som skyddsmantel och stå upp för att ni anser att det är rätt att göra vinst på sjuka, gamla människor och på kvinnors arbetsvillkor och att ni inte vill ha demokratisk insyn och styrning.
Ni ska få ett förslag nu när lönerörelsen pågår i kommuner och landsting. Ni kan stimulera lönejämlikhet, premiera kommuner och landsting som kan visa att de når resultat i arbetet för jämställda löner. Avsätt 10 miljarder under en fyraårsperiod för att inrätta en modell med viktade statsbidrag för att reducera osakliga löneskillnader mellan könen. Även regeringen behöver en modell för sitt regeringskansli för att utjämna löneskillnaderna eftersom kvinnorna tjänar 66 000 kr mindre/år än männen. Ta det ansvar ni är satta att ta. Låt oss slippa ytterligare 3 tillbaka rullande år för jämställdheten- vägar tillbaka
Min dotter brukar säga till mig att försöka se det positiva i livet, i det som händer. Men det är väldigt svårt att finna något positivt i er politik men jag kan i alla fall säga att även en blind höna kan ju finna några korn ibland. Det har regeringen gjort när de satsar på utbildningspengar till lärare, företagshälsovård och ekologisk och närproducerad mat. Men några små korn räddar ju inte regeringens bristande engagemang som tyvärr följer med in i klimat- och miljöpolitiken.
Friska ekosystem för vatten och livsmedelsförsörjning är grundläggande förutsättningar för vår överlevnad. Men ekosystemen världen över hotas av klimatförändringarna. Vårt ansvar i Sverige är stort och därför känns det hårt att konstatera att regeringen inte avsätter några nya pengar för klimatsatsningar utan väljer att istället avveckla pågående lyckade satsningar. Ökat klimat- och miljöbistånd hade kunnat vara en viktig del i regeringens klimatpolitik men istället får vi neddragningar även på biståndet. Till skillnad från regeringen anser vi att samhället har det övergripande ansvaret för en energi- och miljöomställning det ansvaret ska och kan inte lösas av enskilda människor eller företag.
1 % av den globala BNP:n behöver avsättas för att stabilisera växthusgaserna. Därför vill vänsterpartiet, som första parti, att Sverige ska sträva efter att avsätta 1 % av vår BNP till klimatåtgärder, som en slags klimatförsäkring. Det vore den kraftfulla ambitionshöjning som klimatfrågan kräver. Vi menar att vi måste gå före övriga länder och därför utmanar vi regeringen återigen på 1 % målet.
Fler arter än någonsin hotas av utrotning. Naturens rikedom minskar även i Sverige. Nästan 3000 arter är i fara, många av miljömålen ser inte ut att kunna nås. Då föreslår regeringen stora neddragningar av budgeten närmare halv miljard mindre till naturvård. En hörnsten i miljöarbetet rycks bort.
Särskilt När det nu är stora överskott i statens budget hade det bla kunnat användas till framåtsyftande satsningar där vi garanterar riskkapital för miljöteknik, satsar på beställningar av bioteknik och energieffektiviseringar. För att utveckla Det offentliga gemensamma ägandet inom områden som är viktiga ur ett samhälligt perspektiv, för att hela Sverige ska leva och för en fungerande infrastruktur som bredband, bostäder, järnväg och kollektivtrafik.
Ekonomisk politik handlar om hur vi vill att samhället ska organiseras och utvecklas. Därför känns det så onödigt, så fel att tvingas konstatera att vi har tre förlorade, försuttna år framför oss för kvinnorna, jämlikheten, klimatet, miljön, och för välfärdens långsiktiga överlevnad. Framtiden ter sig därför som tillbaka rullningarnas tid –Vägen tillbaka!”

Dela med vänner!

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.