Fråga till bostadsministern

Under riksdagens frågestunde på torsdagen ställde jag också en fråga till bostadsministern om allmännyttans och hyresrättens framtid. Detta i samband med att hyresgästerna lämnade över 36 000 namn i protest mot regeringens förslag att göra det enklare att sälja ut allmännyttan. Mats Odell vägrade att ta emot underskrifterna.


Läs frågan och svaret här:
Rätten att välja hyresrätt som boendeform
Anf. 37 EGON FRID (v):
Fru talman! Jag vill ställa min fråga till bostadsminister Mats Odell.
Alla ska ha rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Det åligger särskilt det allmänna att garantera rätten till en bostad. För att målen för bostadspolitiken ska kunna uppnås måste staten tillsammans med kommunerna ta ett stort ansvar för bostadsförsörjningen.
En viktig upplåtelseform för en god bostadsförsörjning är hyresrätten. Nu är hyresrätten i allmännyttan hotad genom regeringens förslag om ändringar i den så kallade Allbolagen.
Valfriheten har varit ett viktigt argument för borgarna. Varför vill Mats Odell och regeringen kraftigt försämra och minska möjligheten för Sveriges hyresgäster att välja allmännyttan och hyresrätten som boendeform?
Anf. 38 Statsrådet MATS ODELL (kd):
Fru talman! Låt mig börja med att säga att ryktet om hyresrättens död är något överdrivet. Vi har i Sverige ungefär 1,7 miljoner hyresrättslägenheter. Det är 71 procent av flerbostadsbeståndet. Just i dag fick jag statistik från Boverket som är mycket glädjande: Det byggs mer än någon hittills har trott, även hyresrätter. 41 500 bostäder kommer att byggas under det kommande året. Det är en kraftig upprevidering av de prognoser som tidigare har funnits.
Det verkliga hotet har varit den förra regeringens passivitet inför det hot som har funnits från EG-kommissionen när det gäller att ta hand om de anmälningar av statsstöd som har funnits mot de allmännyttiga bostadsföretagen. Detta har vi tagit hand om. Vi har i dag fattat beslut om att ge tilläggsdirektiv till utredaren Michaël Koch. Jag har inbjudit bostadsmarknadens parter – hyresrättsrörelsen, de allmännyttiga bostadsföretagen och fastighetsägarna – att vara med i den processen. Vi har i dag lagt fram utredningsdirektiv som ska ta bort det hot mot hyresrätten som har funnits.
Anf. 39 EGON FRID (v):
Fru talman! Vi vet att det är en mindre andel hyresrätter som byggs. Vi vet att en utförsäljning av allmännyttan och hyresrätter kommer att påverka besittningsskyddet för hyresgästerna negativt och också det väl fungerande nationella hyressättningssystemet. Det är staten som ansvarar för spelreglerna i form av lagar, skatter och stöd till boendet.
Kommunerna har naturligtvis ett gemensamt ansvar med staten för att medborgarna ska kunna efterfråga bostäder och få bo i anständiga miljöer med rimliga hyror och boendekostnader. Hur tänker regeringen på ett bättre sätt än den tidigare regeringen – Mats Odell är ju kritisk mot det arbete som har gjorts tidigare – garantera ett fortsatt starkt besittningsskydd, allas rätt till en god bostad, hyresrätter till alla som vill välja den upplåtelseformen och rimliga hyror?
Anf. 40 Statsrådet MATS ODELL (kd):
Fru talman! Jag ska börja med att påminna Egon Frid och hans kamrater om att den förra regeringen lämnade efter sig ett totalt misslyckat fögderi när det gäller bostadspolitiken. Vi har här i Stockholm inte mindre än 191 000 människor som står i bostadskö. Om detta är något som vi ska slå vakt om tror jag att vi har fel.
Om vi tittar på vad som sker runt om i Norden kan vi se att det i Danmark, Finland och Norge byggs dubbelt så mycket som i Sverige per invånare. Vi vill lägga om bostadspolitiken mot mer långsiktigt stabila villkor för att kunna öka byggandet. Det andra som vi gör är att se till att det blir möjligheter för till exempel unga människor att få en hyresgaranti om man har problem – man har kanske haft en betalningsanmärkning, man har kanske ingen fast anställning utan flera timjobb. Nu har vi gett kommunerna möjlighet att utfärda hyresgarantier som gör att unga människor kan efterfråga en bostad och också få ett förstahandskontrakt.

Dela med vänner!

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.