Krönika på Politikerbloggen.se

Den 24 maj publicerades denna krönika på Politikerbloggen.se om att regeringens politik höjer hyrorna! Läs den på: http://www.politikerbloggen.se/2007/05/24/3235/


Mats Odell försöker på olika och märkliga sätt berättiga regeringens hyresfientliga bostadspolitik. Argument att borttagandet av stopplagen skulle stimulera byggandet av hyresrätter är antingen cyniskt eller byggt på ren okunskap. Han påstår felaktigt att försäljning av allmännyttiga fastigheter tidigare varit förbjudet. Av 308 tillståndsärenden mellan 2002 och 2004 beslutades i 279 fall att tillstånd till försäljning skulle beviljas. Endast 29 ärenden avslogs, i princip uteslutande i Stockholm.
Mats Odell försöker dölja sina politiska motiv bakom vackra ord. Sedan tillträdet har regeringen systematiskt genomfört försämringar för hyresrätten. Räntebidragen avtrappas och produktionsstöden har tagits bort. Samtidigt har fastighetsskatten minskat för bostadsrätter och egnahem, medan rätten till ränteavdrag har behållits intakt.
Försvaret från Odell, att flerbostadshus fått sänkt fastighetsskatt, ger runt 30 kronor i månaden för en normalstor hyreslägenhet. En siffra som knappast kan jämföras med de vinster som regeringens politik gett de olika ägandeformerna.
Valfrihet är Odells nästa argument för att berättiga utförsäljningarna av våra gemensamma tillgångar. Valfrihet för vem? Knappast för låginkomsttagare eller kommande generationer. Inte heller för andra hyresgäster än de som för tillfället råkar bo i lägenheterna som avyttras, och som dessutom har det gott ställt ekonomiskt.
Valfrihet att köpa en bostadsrätt finns redan idag, och ökar dessutom stadigt i och med regeringens bostadspolitik – eftersom det i framtiden inte är hyresrätter som kommer att byggas. Valfriheten att bo i hyresrätt har däremot begränsats för varje åtgärd som Odell genom sin regering har genomfört.
Enligt Boverket bedöms påbörjade bostäder bland allmännyttiga bostadsföretag i år bli drygt häften av vad som skulle ha byggts med de tidigare stöden. Dessutom beräknas nyproduktionens hyror stiga med runt 15 procent i år. En direkt följd av regeringens politik.
Borttagandet av tillståndsplikten leder inte till fler hyresrätter och det kommer självklart inte heller borttagandet av produktionsstöden att göra. Boverket säger klart och tydligt att de indragna stöden verkar åtstramande på bostadsbyggandet. Prognosen är att det ”ser kärvt ut för hyresrätten”, medan byggandet av bostadsrätter och egnahem förväntas öka. Valfriheten att köpa bostadsrätt kommer alltså att öka, oavsett stopplagens vara eller icke vara.
Slutligen talar Odell tyst om den påverkan på hyressättningssystemet som alltför vidlyftiga utförsäljningen av allmännyttan kan få. Om ett betydande antal hyresbostäder försvinner som jämförelse vid bruksvärdeprövning kan detta komma att påverka hyressättningen, något regeringen borde ha utrett men valt att ignorerat.
Bostadspolitiken som Mats Odell och regeringen för är kortsiktig och ansvarslös. En betydande del av befolkningen berörs, men man bemödar sig inte ens med att bereda ärendena på ett ansvarsfullt sätt.
EGON FRID
Riksdagsledamot (v), bostadspolitisk talesman
http://www.politikerbloggen.se/2007/05/24/3235/

Dela med vänner!

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.