Fråga om skuldsatta barn

Det har kommit till min kännedom att ett stort antal barn i Sverige blivit skuldsatta till följd av obetalda skolfoton. Företagen som fotograferar barnen tar nämligen upp barnets namnteckning på beställningssedeln, trots att det rimligtvis är föräldern som ska ingå avtalet och även svara för betalningen. Barn under 18-år har heller inte laglig rätt att ingå dylika avtal utan att föräldern har godkänt det.
Angående denna svåra problematik ställde jag en fråga till Justitieminister Beatrice Ask den 19 mars.


Föräldrarna, som av olika anledningar får svårt att betala skolfotona, torde inte alltid ha vetskap om att de genom att skriva under beställningssedeln i praktiken godkänner att barnet ingår avtal med företaget. För mig är det uppenbart att dessa företag på ett mycket fult sätt, genom att kräva underskrift av både barn och förälder, försöker se till att avtalet hålls. Det är orimligt att en ung människa på väg ut i vuxenlivet ska behöva dras med skulder som en förälder är ansvarig för. Betalningsanmärkningar leder till svårigheter att skaffa hyreskontrakt, telefonabbonemang mm.
Med anledning av ovanstående vill jag ställa följande fråga till ministern:
Vad avser ministern att göra för att komma till rätta med problemet att barn blir skuldsatta och föremål för inkasso och senare registreras hos Kronofogdemyndigheten?
Ministerns svar som jag fick den 27 mars:
Svar på fråga 2006/07:903 av Egon Frid (v) Skuldsatta barn
Egon Frid har frågat mig vad jag avser att göra för att komma till rätta med problemet att barn blir skuldsatta och föremål för inkasso och senare registreras hos Kronofogdemyndigheten.
Föräldrar är normalt förmyndare för sina barn och har ansvar för deras ekonomi. De flesta föräldrar fullgör det ansvaret på ett utmärkt sätt och lyckas väl ta tillvara sina barns intressen. Men det måste ändå finnas lagstiftning som kan skydda barn mot åtgärder som vidtas av föräldrar som kanske inte handlar för barnens bästa. Jag delar Egon Frids upp¬fattning att det inte är rimligt att barn skall behöva gå in i vuxenlivet med skulder som föräldrarna förorsakat.
Enligt föräldrabalken gäller att föräldrar endast med överförmyndarens samtycke får ta upp lån eller ingå någon annan skuldförbindelse för sina barns räkning. Om det saknas sådant samtycke, är lånet eller skuld¬för¬bindelsen ogiltigt.
Det har i praktiken visat sig att det är något oklart hur långt skyddet mot skuldsättning av barn sträcker sig. I betän¬kandet Frågor om förmyndare och ställföreträdare för vuxna (SOU 2004:112) lämnas förslag till tydligare regler om avtal som innebär skuldsättning av barn. Betänkandet har varit föremål för remiss och förslagen bereds nu i Justitie¬departementet.
Stockholm den 27 mars 2007
Beatrice Ask

Dela med vänner!

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.