Regeringens bostadspolitik motverkar situationen för hemlösa!

Regeringen presenterade i förra lördagen sin hemlöshetsstrategi och jag delar den problembild, att stora grupper av utsatta människor varav många barnfamiljer saknar bostad, som folkhälsominister Maria Larsson beskriver.
Dock är förslagen i regeringens strategi otillräckliga för att förändra situationen i Sveriges kommuner för de olika grupper av hemlösa som idag inte får sina behov, och rätt till bostad, tillgodosedda.


Denna artikel ville inte GP ta in men däremot Nya Lidköpingstidningen vilket de gjorde 070223.
Jag och vänsterpartiet tycker tillsammans med många andra att regeringen inte tillräckligt ser kopplingen mellan hemlöshet och bostadspolitiken i stort. Situationen kommer troligtvis att förvärras betydligt när fler hyresrätter omvandlas till bostadsrätter och allmännyttan säljs ut.
Det krävs ett helhetsgrepp och en helhetssyn för att på ett seriöst sätt angripa problemet med hemlösheten och bostadsbristen inom hela bostadssektorn.
Detta säger jag utifrån att jag själv, när jag kom till riksdagen, hade tio års erfarenhet från kommunal socialtjänst efter att ha jobbat med vuxna, både ensamstående och familjer, och mycket hemlöshetsproblematik.
Min och vänsterpartiets utgångspunkt i debatten om hemlöshet och bostadsbrist är naturligtvis att det ska finnas en rätt till bostad, och denna rättighet är en mänsklig rättighet för en god social bostadspolitik med bostäder till rimliga hyror.
De politiska beslut som nu är fattade med borttaget produktionsstöd och räntebidrag till byggandet av hyreslägenheter öppnar för mer marknadsanpassning. Regeringe öppnar också genom kommande beslut om att sälja ut allmännyttan. Jag ser att de här marknadslösningarna får konsekvenser för människor som redan i dag har svårt att skaffa sig en bostad.
Rätten till bostad är så central att den måste skrivas in som en rättighet i socialtjänstlagen.
Naturligtvis måste också det kommunala arbetet förbättras för utsatta grupper som är hemlösa och detta ansvar har kommunerna genom socialtjänstlagen. Strategier är gott och väl och viktiga för en strukturerad verksamhet för att möjliggöra allas rätt till bostad. Här är dock regeringens förslag i hemlöshetsstrategin om ”tak över huvudet garantier” nedvärderande för alla som saknar möjligheten att få en egen bostad.
Vi i vänsterpartiet föreslår att det byggs minst 20 000 hyreslägenheter per år i Sverige och att staten tar ansvar för, genom de allmännyttiga bostadsföretagen, för renoveringen av det s.k. miljonprogrammet.
Vi behöver också förändra reglerna för bostadsbidraget så fler grupper får rätt till bostadsbidrag.
Vi behöver också värna om självkostnads- och bruksvärdeshyrorna och att allmännyttan ska finnas i varje kommun och vara hyresledande.
Det måste finnas tydliga direktiv i kommunerna att bostadsföretagen tar sitt ansvar att hyra ut lägenheter till alla behövande grupper.
Jag är fullt medveten om, efter att ha följt den här frågan under många år, att hemlöshet inte bara handlar om bostadspolitik. Men bostadspolitiken måste vara en central och viktig del i en hemlöshetsstrategi. Kommunernas bostadsförsörjningsansvar måste upprätthållas till mycket stor del via de kommunala bostadsföretagen, via allmännyttan. Det är ett stort centralt ansvar som kommunerna har och ska ta på sig.
Jag och vänsterpartiet välkomnar en positiv utveckling på bostadsmarknaden där det byggs för alla våra grupper i samhället. Jag välkomnar också att det kommer en bra och socialt inriktad hemlöshetsstrategi från regeringens sida som har ett helhetsgrepp. En strategi långt från ”social housing”, en strategi som garanterar rätten till bostad för alla och även de som befinner sig i utsatt situation som att vara hemlös.
Egon Frid (v)
Riksdagsledamot, Skövde och
bostadspolitisk talesman

Dela med vänner!

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.