Överskuldsattas situation

Nu blev interpellationsdebatten med justitieminister Beatrice Ask om överskuldsattas situation av. Denna viktiga fråga om överskuldsättning och de så kallade evighetsgäldenärerna handlar verkligen om utanförskapet och den situation människor som lever på existensminimun har. Målet med att förbättra möjligheterna till bättre skuldsaneringsmöjligheter måste vara att alla ska få möjlihet att leva på sin lön och få känna att de kan göra rätt för sig.


Borgaralliansen går till val med löften om skattesänkningar på 250 miljarder kr per år. Det är mer än vad hela landets sjukvård kostar. Skattesänkningarna finansieras av låg- och medelinkomsttagare genom försämrad a-kassa och sänkta ersättningsnivåer i våra gemensamma socialförsäkringar. De inkomstskattesänkningar som borgarna föreslår kommer inte att motsvara kostnaden för en enskild låginkomsttagare som i valfrihetens namn förväntas finansiera sitt eget försäkringsskydd.
Redan idag finns över en halv miljon människor i kronofogdemyndighetens register över indrivningsärenden. Det saknas statistik över hur många som finns registrerade i inkassobolagens verksamhet. Därför är det sannolikt att det finns ett stort antal överskuldsatta människor i vårt land. Ingen vet hur många barn som lever med föräldrar som är s.k. evighetsgäldenärer. Det är främst hushåll som saknar eller har små ekonomiska marginaler som hamnar i skuldfällan. Det handlar ofta om människor som inte kunnat betala sina räkningar när de drabbats av arbetslöshet eller långtidssjukskrivningar. Steget från en så utsatt situation till att ta ett lån på dåliga villkor är inte långt. Sedan är skuldkarusellen ofta ett faktum.
Snabba konsumtionskrediter med höga räntekostnader är en vanlig orsak till överskuldsättning. Marknaden för denna typ av lån som beviljas efter en s.k. förenklad kreditprövning har växt enormt de senaste åren, inte minst på Internet. Det är inte svårt att snabbt bli beviljad ett lån på hundratusentals kronor utan säkerhet. Samtidigt som inkassoföretag gör miljonvinster genom att köpa och sälja fordringar har det uppstått nya produkter som t.ex. ”skuldmäkling” och ”återfinansiering” där företaget ersätter de gamla lånen med nya.
Vänsterpartiet driver att staten ska erbjuda saneringslån till personer som fastnat i skuldfällan. Vi vill inte utelämna överskuldsatta människor till marknadens godtycke. Vi vill även införa s.k. sociala lån för att förebygga överskuldsättning och för att främja ett hushålls förmåga att klara sin ekonomi. Ett socialt lån ska inte ersätta socialbidrag. Syftet är att låntagaren ska få sin ekonomi i balans. Om personer med hyresskulder ges möjlighet att teckna saneringslån skulle antalet vräkningar minska. Modellen tillämpas redan framgångsrikt i bl a Finland. Vi vill även införa en absolut preskriptionstid för civilrättsliga fordringar. Då skulle en långivare eller ett inkassobolag inte längre kunna bedriva livslånga indrivningsförsök genom upprepade preskriptionsavbrott. Vi vill införa ett tak för dröjsmålsränta. Idag är en gäldenärs ränteskuld ofta så stor att någon avbetalning av själva kapitalskulden aldrig kan påbörjas. Vi vill sänka beloppsgränsen för när en förenklad kreditprövning får ske. Det är inte rimligt att kreditinstitut ska tjäna stora pengar genom att bevilja lån till oskäliga villkor utan att ta ansvar för att låntagaren faktiskt har betalningsförmåga. Vi vill även se över inkassobolagens verksamhet i syfte att strama upp den.
Överskuldsättning är ett allvarligt samhällsproblem. Överskuldsatta människor löper ökad risk att slås ut socialt och stigmatiseras. Forskning visar att det finns säkra samband mellan fattigdom och psykisk och fysisk ohälsa liksom ökad dödlighet. Där för är vi beredda att ta till krafttag mot den skenande överskuldsättningen.
De negativa konsekvenserna av borgaralliansens politik är många. Vi är djupt oroade över att ett eventuellt borgerligt styre kommer leda till att fler människor tvingas ta snabba lån på usla villkor för att klara sina vardagliga utgifter när arbetslöshetsersättning och sjukersättning skärs ned och lönerna dumpas. Risken att fastna i skuldfällan är sannolikt mycket högre för en ensamstående kvinna med barn som jobbar deltid inom vården än för Reinfeldt.
Läs interpellationen här och justitieministerns svar och debatten i protokollet här.
Läs också v:s motion här.
Länk till Fattiga Riddare här.

Dela med vänner!

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.