Fråga om vilseledande reklam

Den 13 december ställde jag en skriftlig fråga till konsumentminister Nyamko Sabuni om vilseledande reklam. Det förekommer ofta annonser och andra reklaminslag som vilseleder konsumenterna. Det kan till exempel handla om annonser där priset på en vara eller tjänst framgår där det sedan visar sig att det verkliga priset är ett helt annat om man granskar de finstilta villkoren i reklamen. Den vanliga konsumenten uppmärksammar reklamen i förbigående utan att lägga märke till särskilda finstilta skrivningar. Vidare finns det grupper av konsumenter som av olika anledningar har svårt att ta del av och ibland förstå information som inte presenteras på ett klart och tydligt sätt.


Skriftlig fråga den 13 december om Vilseledande reklam
av Egon Frid (v)
till statsrådet Nyamko Sabuni (fp)
I marknadsföringslagen finns bestämmelser om att en näringsidkare inte får använda reklam som är vilseledande. Överträdelse av förbud som riktats mot en näringsidkare som bryter mot lagen kan leda till marknadsstörningsavgift. Trots det förekommer det ofta annonser och andra reklaminslag som vilseleder konsumenterna. Det kan till exempel handla om annonser där priset på en vara eller tjänst framgår där det sedan visar sig att det verkliga priset är ett helt annat om man granskar de finstilta villkoren i reklamen. Den vanliga konsumenten uppmärksammar reklamen i förbigående utan att lägga märke till särskilda finstilta skrivningar. Vidare finns det grupper av konsumenter som av olika anledningar har svårt att ta del av och ibland förstå information som inte presenteras på ett klart och tydligt sätt.
Jag inser att syftet med näringsidkares marknadsföring är att sälja så mycket som möjligt men anser ändå att skarpare krav bör ställas på att marknadsföringen ska vara informativ och relevant. Den verkliga kostnaden för en vara eller en tjänst bör ha den mest framträdande platsen i reklamen. Vidare är det rimligt att tänka sig att den enskilde konsumenten bör ha ett tolkningsföreträde när det handlar om reklamens innehåll. Det skulle innebära att en näringsidkare som lovar mer i sin reklam än vad som stämmer med verkligheten blir tvungen att leverera varan eller tjänsten till de utlovade villkoren.
Min fråga till statsrådet Nyamko Sabuni är:
Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att begränsa näringsidkares möjligheter att i sin marknadsföring vilseleda konsumenter?
Läs konsumentministerns svar den 20 december här:
Denna fråga kom till genom en av de reaktioner jag fick på min motion om konsumtionsfrid.

Dela med vänner!

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.