Debatt i GT: Vad har alliansregeringen emot hyresrätten?

Vad har alliansregeringen emot hyresrätten? Debattartikel i GT den 5 december.
Göran Hägglund, socialminister och partiledare för kristdemokraterna, skriver den 4 december angående debatt om fastighetsskatten att ”Alliansens uppgörelse innebär stora förbättringar för dem som bor i småhus men också för dem som bor i hyreslägenheter eller bostadsrätt”.


Vad har alliansregeringen emot hyresrätten som boendeform?
Detta är inte sant då den nytillträdda borgerliga regeringen presenterade i sin budgetproposition ett antal förslag som är direkt fientliga mot hyresgäster i allmänhet och lågavlönade hyresgäster i synnerhet. Genom att slopa produktionsstöden drar regeringen ett snabbt penndrag över alla försök att skapa en hållbar bostadssituation för Sveriges bostadslösa och trångbodda. Inte minst för alla de ungdomar som är beroende av att antalet billiga hyresrätter ökar.
De sammanlagda stöden till byggande av hyresrätter på totalt 1 300 miljoner kronor tas bort från årsskiftet. Det inkluderar de ökade resurser på 100 miljoner som i vårbudgeten tillfördes investeringsstöden med syftet att öka byggandet av studentbostäder.
Hyresgästföreningen gör bedömningen att byggandet av hyresrätter kommer att minska kraftigt och att orättvisorna mellan boendeformerna kommer att öka. Borttagandet av räntebidrag och investeringsstöd betyder att månadshyran för en tvåa med en produktionskostnad på 900 000 kr ökar från dagens 4 750 kr till 6 125 kr.
Några nya räntebidrag ska inte beviljas. De räntebidrag som redan beviljats tas bort under fem år. Av totalt 1 756 miljoner kronor tas 737 bort redan 2007, vilket drabbar befintliga hyreshus och driver upp hyrorna i såväl hyresrätt som bostadsrätt.
Skälet till att vi har räntebidrag är att de i någon liten mån ska väga upp den förmån villaägarna har med avdragsrätten och när räntebidraget tas bort ökar orättvisorna. Bostadsföretag som byggt mycket de senaste åren kan drabbas hårt. De får dessutom inte någon fastighetsskattesänkning eftersom man inte betalar fastighetsskatt de första fem åren.
Riksdagens partier är alla överens om att det behöver tillkomma mellan 40 000 och 50 000 nya bostäder varje år de närmaste åren. En del av dessa bör rimligen vara hyresrätter. Vänsterpartiet anser att andelen hyresrätter bör uppgå till ungefär hälften för att kunna täcka de behov som finns. Men oavsett vilket måste även staten ta sin del av ansvaret om Sverige ska få en långsiktig och hållbar bostadspolitik med acceptabla hyror som Sveriges hyresgäster har råd att bära.
Den borgerliga regeringens förslag om att ta bort stöden till byggande av hyresrätter och studentbostäder kommer i stället att minska viljan att bygga hyresrätter. Den uppgång i byggandet som skett under de senaste åren kommer nu att brytas. Det är den sammantagna effekten av de förslag som finns i budgetpropositionen, vilket regeringen måste ta igen när den ser över beskattningen av boendet för den neutralitet mellan boendeformer som krävs för att gynna hyresrätten och hyresgästen.
Egon Frid (v)
Riksdagsledamot och ledamot i Civilutskottet. Bostadspolitisk talesman för Vänsterpartiet

Dela med vänner!

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.